Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Exchange 5.5. Microsoft poinformował, że serwer Exchange 5.5 oraz dostępny wraz z nim moduł Exchange Connector for Lotus Notes w inny sposób niż Lotus Notes 4.6 wykorzystują pole StartDateTime w przypadku terminów spotkań. W efekcie "zaproszenie" na spotkanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez użytkownika serwera Exchange do adresata korzystającego z serwera Notes lub Domino trafia bez daty spotkania. Microsoft zapewnia, że w kolejnym zestawie poprawek do serwera pocztowego zamieści stosowną poprawkę błędu. Użytkownicy wymagający tej funkcji powinni skontaktować się z serwisem technicznym Microsoftu, by otrzymać plik LSNTSHC.DLL w wersji 5.5.2651.86.

--------------------------------------------------------------------------------

Novell eDirectory. Użytkownicy konsoli NWAdmin 5.1.8, korzystający z usług katalogowych Novell eDirectory 8.35 i próbujący załadować moduł LDAP snap-in, mogą przeczytać na ekranie komunikat o błędzie. Według zapewnień Novella, błędem jest sam komunikat o błędzie i należy go zignorować. W rzeczywistości bowiem moduł ładuje się i pracuje bez przeszkód.

--------------------------------------------------------------------------------

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Uruchomienie przeglądarki Internet Explorer 5 na platformie Windows NT 4.0 TSE z zainstalowanym czwartym lub piątym zestawem poprawek i próba skorzystania z opcji pomocy dostępnej w tej aplikacji mogą spowodować wyświetlenie na ekranie komunikatu o błędzie: This File can not be opened: IEXPLORE.CHM. Microsoft, jako rozwiązanie problemu, zaleca zmodyfikowanie jednego wpisu w systemowej bazie Registry. Instrukcja na ten temat znajduje się pod adresem

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q249/7/25.ASP.

--------------------------------------------------------------------------------

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com.


TOP 200