Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows NT Server. Oprogramowanie File and Print Services for NetWare - zawarte w systemie Windows NT Server 4.0 - zawiera błąd związany z obsługą pamięci, który może doprowadzić do całkowitego zawieszenia systemu. Podczas logowania użytkownika NetWare na serwerze Windows NT alokowana jest określona ilość pamięci operacyjnej, która po wylogowaniu użytkownika nie jest zwalniana. W przypadku dużej liczby użytkowników, może to doprowadzić do zapełnienia całej dostępnej pamięci i zawieszenia pracy systemu. Poprawka tego błędu pojawi się w kolejnym zestawie poprawek Service Pack. Obecnie od wsparcia technicznego Microsoftu należy domagać się następujących plików:

01/22/98 12:59p 244 128 FPNW.DLL (Intel)

01/22/98 12:37p 225 600 FPNWSRV.SYS (Intel)

01/22/98 12:55p 438 544 FPNW.DLL (Alpha)

01/22/98 12:33p 442 736 FPNWSRV.SYS (Alpha)

Microsoft Internet Information Server. Microsoft zaleca nie uruchamiać wielowątkowych aplikacji w Javie na serwerze IIS 3.0, pracującym na maszynie wieloprocesorowej. Okazuje się bowiem, że maszyna wirtualna Javy wbudowana w serwer WWW nie jest w pełni przystosowana do uruchamiania aplikacji wielowątkowych i wielowątkowość ta nie jest zgodna z analogicznym mechanizmem Windows NT. Producent obecnie testuje poprawkę tego błędu, która zostanie udostępniona w kolejnym pakiecie Service Pack.

--------------------------------------------------------------------------------

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com .

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres mailto:[email protected] .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200