Raport Instytutu Sobieskiego radzi, jak wdrażać rozwiązania IoT i AI

Instytut Sobieskiego razem z trzema partnerami (Cisco, EY i Phoenix Systems) opracował raport noszący nazwę „Internet of Things (IoT) I Artificial Intelligence (AI) w Polsce”, w którym odpowiada na pytanie jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski.

Autorzy podają listę rekomendacji działań dla rządu i polskich decydentów gospodarczych, oraz wymieniają polskie firm, które na rynku IoT i AI już są. Zalecają przeprowadzenie analiz całego łańcucha tworzenia wartości B-B-C (pierwsze B to producenci sprzętu i rozwiązań IoT oraz AI; drugie B to firmy jako usługodawcy i integratorzy IoT oraz AI; C to integratorzy oraz polityka i ekosystem, które budują popyt na IoT i AI) w każdym z 15 obszarów polskiej gospodarki, pod kątem zysków i korzyści dla niej.

Raport zawiera bardzo konkretne pomysły działań i rekomendacji dla każdego obszaru zastosowań IoT i AI. Na przykład w obszarze Biuro i Praca rekomenduje się wprowadzenie współdzielenia powierzchni biurowych przez różne ministerstwa i przeniesienie części tej powierzchni poza Warszawę.

Zobacz również:

  • Cisco opuści rynek rosyjski
  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Z kolei w obszarze Opieka Zdrowotna wskazywane działania to: wprowadzenie dodatkowych refundacji dla zakładów opieki zdrowotnej, których lekarze, określoną liczbę badań i konsultacji będą wykonywać zdalnie. Bez konieczności ściągania chorego lub rehabilitowanego do jednostki medycznej i trzymania go w kolejce na korytarzu lub sali szpitala.

Wszystkie proponowane rekomendacje, mają wspólny cel – sprawić, aby polskie firmy z obszaru IoT i AI miały szansę rozwoju i tworzenia rozwiązania, również jako światowi liderzy.

Poza aspektem rozwojowym i finansowym, autorzy zwrócili również uwagę na aspekt społeczny związany z nową rewolucją technologiczną. Twierdzą, że całe społeczeństwo musi mieć dostęp do infrastruktury, która umożliwia konsumowanie produktów i usług IoT i AI, mieć możliwość korzystania z rządowych programów dających szansę na przekwalifikowanie zawodowe w momencie utraty pracy z powodu wprowadzania robotyzacji oraz dbać o zatrzymywanie talentów w Polsce.

Proponują też mierzenie sukcesu lub porażki programów rozwojowych rządu w zależności od wzrostu lub spadku Polski w trzech międzynarodowych rankingach: publikowanego przez OECD rankingu Better Life Index, publikowanego przez World Economic Forum rankingu Networked Readiness Index i publikowanego przez Transprency International rankingu Corruption Perceptions Index.

Cały raport (opracowany przez Bartłomieja Michałowskiego we współpracy z dr Aleksandrą Przegalińską i dr Aleksandrem Poniewierskim) dostępny jest tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200