Ranking konkurencyjności rynku IT: Polska pośrodku stawki

Specjaliści ośrodka analitycznego Economist Intelligence Unit (EIU) opracowali raport odnoszący się do szeroko pojętej konkurencyjności rynku IT w poszczególnych rejonach świata. Pod uwagę brano m.in. potencjał ludzi, infrastrukturę IT, liczbę jednostek badawczo-rozwojowych (R&D). Polska znalazła się na 30. miejscu wśród 64 analizowanych państw. Liderami podsumowania są: Stany Zjednoczone i Japonia.

Economist Intelligence Unit jest oddziałem "wywiadu gospodarczego" The Economist Group (wydawca "The Economist"). Raport "The means to compete: Benchmarking IT industry competitiveness" został przygotowany na zlecenie BSA (Business Software Alliance), stowarzyszenia znanego m.in. z walki z nielegalnym obrotem oprogramowania.

Wartość konkurencyjności rynku IT poszczególnych państw, uwzględnionych w zestawieniu, obliczono na podstawie 25 wskaźników jakościowych oraz ilościowych. Skala ocen kształtuje się w zakresie od 0 (najgorszy wynik) do 100 (najlepszy). Ostateczny rezultat zależny był od liczby zdobytych punktów oraz ich wagi: ogólne warunki do rozwoju biznesu (10 proc.), infrastruktura IT (20 proc.), potencjał ludzki (20 proc.), poziom legislacji (10 proc.), ośrodki badawczo-rozwojowe (25 proc.) oraz wsparcie dla rozwoju przemysłu IT (15 proc.).

Wśród państw, które otrzymały najwyższe noty w powyższych kategoriach, znajdują się: USA (77,4 pkt.), Japonia (72,7 pkt.), Korea Południowa (67,2 pkt.), Wielka Brytania (67,1 pkt.) oraz Australia (66,5 pkt.). Jak można zauważyć w samej czołówce silnie reprezentowany jest region Azji-Pacyfiku (Japonia, Korea Południowa, Australia), co tylko potwierdza opinie wielu analityków o jego wzrastającej roli w światowym rynku IT. Do wysoko pozycjonowanych w zestawieniu krajów europejskich można zaś dodatkowo (oprócz Wielkiej Brytanii) zaliczyć kraje skandynawskie (Szwecja - 65,4 pkt. oraz Dania - 64,9 pkt.). Polska zajęła 30. miejsce wśród państw o największej konkurencyjności rynku IT (40,0 pkt.). Z bliskich geograficznie krajów wyprzedziły nas m.in. Czechy (40,7 pkt.), Węgry (41,5 pkt.) czy Słowenia (44,2 pkt.).

Ranking konkurencyjności rynku IT: Polska pośrodku stawki

Zestawienie 64. państw o największej konkurencyjności rynku IT (nazwy w jęz. angielskim)

Kluczowe tezy raportu mówią m.in. o roli Chin i Indii w światowym rynku IT (pisaliśmy na temat również w artykule: "Chindia" - dominacja Chin i Indii w IT. Państwa te są ważnym ośrodkiem nowych technologii, szczególnie w obszarze outsource'ingu usług i produkcji (taniej) elementów elektronicznych. Przemawiają za nimi: niskie koszty pracy, podaż pracowników i wzrastające kompetencje językowe (angielski). Według analityków Economist Intelligence Unit za przykładem Chin i Indii mogą pójść także inne państwa dalekiego wschodu i innych regionów (Malezja, Wietnam, Brazylia, Rosja, Estonia, Litwa czy Chile).

Analitycy zwracają również uwagę na zmiany w wykwalifikowaniu specjalistów poszczególnych branż IT. Co prawda eksperci w danej, bardzo wąskiej, dziedzinie zawsze znajdą zatrudnienie, ale z czasem ich wiedza będzie musiał iść w parze ze zdolnościami menedżerskimi takimi, jak: zarządzanie projektami, ludźmi czy umiejętnościami analitycznymi.

W procesie dążenia do wzmacniania własnego rynku IT i jego konkurencyjności wobec innych państw nie bez znaczenia, według opinii specjalistów EIU, jest wsparcie władz (zarówno tych centralnych, jak i lokalnych). Odpowiednia legislacja i jasne procedury przetargowe mogą pomóc w rozwoju dużym oraz mniejszym przedsiębiorstwom, a co za tym idzie przyczynić się do wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne technologie. W tym wszystkim nie można oczywiście zapominać o prawach patentowych i autorskich do poszczególnych technologii. Analitycy zauważają, że choć w USA i Europie Zachodniej przestrzegania prawa w tym aspekcie jest respektowane (bądź od razu dochodzi o procesów sądowych), to w innych rejonach świata zastana sytuacja nie jest już tak dobra

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200