Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki bez Marka Cara?

31 sierpnia br. Marek Car, decyzją premiera Józefa Oleksego, został odwołany z funkcji członka i przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki. O odwołanie Marka Cara wystąpił do premiera Józefa Oleksego szef Urzędu Rady Ministrów, Marek Borowski.

31 sierpnia br. Marek Car, decyzją premiera Józefa Oleksego, został odwołany z funkcji członka i przewodniczącego Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki. O odwołanie Marka Cara wystąpił do premiera Józefa Oleksego szef Urzędu Rady Ministrów, Marek Borowski.

Według Marka Cara decyzja premiera była bezprawna, gdyż Uchwała Rady Ministrów z 28 lutego br. dopuszcza możliwość odwołania członka Rady Koordynacyjnej przed upływem kadencji jedynie w trzech przypadkach: kiedy on sam złoży rezygnację, kiedy nie uczestniczy w pracach Rady lub jeśli wystąpi o to instytucja, którą członek Rady reprezentuje. Uchwała precyzuje też tryb odwołania: decyzję w tej sprawie podejmuje premier, ale na wniosek Prezydium Rady a nie szefa URM.

Marek Car nie składał rezygnacji. Z wnioskiem o jego odwołanie nie mogło wystąpić Prezydium Rady, gdyż nie zostało powołane do dnia, w którym nastąpiła dymisja. Dlatego Marek Car zamierza odwołać się od decyzji premiera.

Pytany o dalsze plany, stwierdził, że pracuje nad utworzeniem nowego czasopisma o tematyce komputerowej. Marek Car nie chciał podać żadnych szczegółów dotyczących tego projektu, jednak mówi się, że miałby to być reaktywowany biuletyn BOSS-Komputer, wydawany przez Polską Agencję Prasową na początku lat 90. Marek Car był wtedy redaktorem naczelnym tego pisma. Upadło ono po jego odejściu, gdy został korespondentem PAP w Moskwie. Redakcja Serwisów Ekonomicznych PAP, która wydawała BOSS-Komputer nie istnieje już od dwóch lat. W jej miejsce powstała Agencja Informacyjno-Wydawnicza BOSS, w której PAP ma kilkanaście procent udziałów.


TOP 200