Rachunkowość informatyczna

Spośród tematów seminariów proponowanych w ramach cyklu PC STANDARD'91 jeden wzbudził szczególne zainteresowanie: „Rachunkowość informatyczna a nowe zasady księgowości".

Spośród tematów seminariów proponowanych w ramach cyklu PC STANDARD'91 jeden wzbudził szczególne zainteresowanie: „Rachunkowość informatyczna a nowe zasady księgowości".

Problemem, który obecnie spędza sen z oczu tysiącom ludzi w Polsce, jest realizacja podjętej w ubiegłym roku decyzji o ujednoliceniu przepisów rachunkowości dla wszystkich jednostek gospodarczych zgodnie z wymogami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W nowe zasady wczytują się zarówno księgowi, jak i informatycy. Tym razem nie ma odwrotu od komputeryzacji operacji księgowych, nawet w małych przedsiębiorstwach. Panuje powszechny głód informacji na temat nowej rachunkowości informatycznej i stąd olbrzymia frekwencja na proponowanym seminarium.

Każdy z uczestników seminarium otrzymał teczkę zawierającą: - „Vademecum najprostszej księgowości według zasad rachunkowości w 1991 roku z wykorzystaniem technik informatycznych" wydane przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych

- kserokopię „Zasad rachunkowości informatycznej" Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

- artykuł Jerzego Owoca „Ważniejsze zagadnienia systemu podatkowego"

- dyskietkę o nazwie „DEMO A".

Wykłady

Kiedy na wstępie prowadzący konferencję Jan Raszewski spróbował zorientować się, kim są słuchacze, okazało się, że większość obecnych to zawodowi informatycy, chociaż organizatorzy liczyli przede wszystkim na księgowych. Niemniej pierwszy odczyt: „Regulacje ponadpaństwowej rachunkowości: międzynarodowe standardy rachunkowości i dyrektywy EWG", znakomicie prowadzony przez Irenę Olechowicz z Instytutu Przetwarzania Danych i Rachunkowości SGPiS, zainteresował wszystkich. Niestety, z powodu opóźnienia w harmonogramie nie było możliwości zadawania pytań.

Pozostałe wykłady - „Kryteria doboru sprzętu i oprogramowania dla informatyzacji procesu ewidencyjno-księgowego" Jana Raszewskiego, prezesa Oficyny Zastosowań Informatyki, „Telema-tyka i biurotyka dla potrzeb księgowości" Andrzeja Dąbkowskie-go, wiceprezesa Fundacji Rozwoju Technik Komputerowych, i „Optymalne kierunki informatyzacji działalności ekonomiczno-finan-sowej przedsiębiorstw" Anny Bro-niatowskiej z SGPiS - nie wywołały entuzjazmu, gdyż prelegenci mówili rzeczy bądź dobrze znane słuchaczom, bądź przeznaczone dla innego audytorium. Odczyt „Systemy sieciowe i wielodostępne w zastosowaniach finansowo-księgowych" został odwołany z nieznanych przyczyn ku niezadowoleniu sali.

Pokazy

Po południu odbyła się prezentacja pakietów finansowo-księgo-wych firm krajowych i zagranicznych. Na początek Marek Greniewski z firmy LOGIKA sp. z o.o. przedstawił „PEGASUS Business Accounting System", produkt brytyjskiej firmy Pegasus Software Limited, stosowany w wielu krajach Europy Zachodniej. Jest to modularny system finansowo-księgowy, którego pierwsza wersja powstała w 1982 roku. Obecnie rozpowszechniana jest wersja piąta w trzech mutacjach:

-Junior Rangę - dla małych firm, wersja przeznaczona na jednostkowy komputer klasy PC pracujący pod kontrolą MS-DOS lub OS/ 2, na którym można prowadzić równocześnie rachunkowość dla 24 przedsiębiorstw (maksimum 32 tys. transakcji miesięcznie)

- Senior Rangę - dla większych firm, wersja rozbudowana przeznaczona na wielodostępny system komputerowy, pracujący pod kontrolą sieciowego systemem operacyjnego NETWARE (maksimum 64 tys. transakcji miesięcznie)

- XENIX/UNIX LX Rangę - dla bardzo dużych firm, wersja przeznaczona na wielodostępny system komputerowy pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego XE-NLX/UNIX z wykorzystaniem języka SQL.

System PEGASUS zawiera trzynaście modułów spełniających różne zadania, przy czym do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa zgodnie z normami EWG, wystarczy zastosować pięć z nich: Sales Ledger (moduł rejestru sprzedaży), Pur-chase Ledger (moduł rejestru zakupów), Nominał Ledger (moduł rejestru głównego), Invoicing (moduł fakturowania) i Stock Control (moduł zarządzania zapasami). Koszt licencji systemu PEGASUS zależy od liczby modułów i od liczby użytkowników w sieci. Przewidziana jest polonizacja tego systemu.

W trakcie następnych pokazów liczba uczestników gwałtownie malała. Prezentowane były pakiety finansowo-księgowe polskich firm MACROSOFT i INTERAMS oraz produkt o nazwie brytyjskiej firmy Sagesoft Ltd., rozprowadzany w Polsce przez Digital Laboratories International.

Skąd wziąć specjalistów?

To dramatyczne pytanie zadane przez jednego z obecnych na seminarium głównych księgowych nie doczekało się odpowiedzi. Podobnie zresztą jak i wiele innych. Wysoki koszt uczestnictwa - 490 tys. od osoby - upoważniał do stawiania wysokich wymagań organizatorom. Niestety, większość osób opuściła Salę Warszawską Pałacu Kultury i Nauki mocno zawiedziona, dzierżąc dyskietkę, o której zawartości nikt nie potrafił nic kompetentnie powiedzieć.

Dużo mówiono tego dnia o doganianiu Europy. Zdaje się, że przed samymi organizatorami jeszcze daleka droga.


TOP 200