Raben zarządza dokumentami

Polski oddział Grupy Raben, międzynarodowego operatora logistycznego, kupił system informatyczny wspomagający zarządzanie zakupami i obieg dokumentów.

Dostawcą jest poznański integrator i producent oprogramowania DomData. Na mocy podpisanego kontraktu firma DomData będzie odpowiedzialna za wdrożenie systemu WorkNet, wspomagającego obieg dokumentów. Zasadniczym celem wdrożenia jest usprawnienie obiegu dokumentacji zakupowej, w tym faktur kosztowych, którym należy nadać elektroniczną formę, a następnie rozdysponować zgodnie z funkcjonującym w firmie modelem obiegu dokumentów. Projekt rozpoczyna się wdrożeniem pilotażowym we wrocławskim oddziale Raben Polska, a docelowo nowy system ma trafić do ok. 400 użytkowników zatrudnionych w 30 oddziałach w całej Polsce.


TOP 200