RUM: podejście 6.13.125...

Trwają pracę nad budową platform, które będą gromadziły informacje o pacjentach i usługach medycznych. Przetargi wstrzymywane są jednak przez protesty firm IT.

W tej chwili najważniejszymi działaniami CSIOZ w tym zakresie są prace związane z serwerownią dla Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Trwa postępowanie przetargowe, którego wynikiem będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tym projektem.

Leszek Sikorski, dyrektor CSIOZ przy Ministerstwie Zdrowia.

Powstała w 1992 r. koncepcja budowy Rejestru Usług Medycznych (RUM) miała ułatwić przepływ informacji między placówkami medycznymi, pacjentami i płatnikiem. Dziś, po 18 latach, jest właśnie - po kilku wcześniejszych, nieudanych próbach - realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, agendę Ministerstwa Zdrowia. CSIOZ realizuje obecnie dwa duże, ogólnopolskie projekty budowy: Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych oraz Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.

Co dzieje się w CSIOZ

Na razie przeprowadzane są przetargi mające wyłonić firmy, które będą odpowiadały za poszczególne części systemów. Do tej pory udało się rozstrzygnąć przetarg na projekt i wykonanie centralnej serwerowni Elektronicznej platformy gromadzenia, analizowania i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Wygrał go . CSIOZ wybrał też konsorcjum, które będzie świadczyć usługi doradcze, związane z realizacją projektu tej platformy. W jego skład wchodzą: Deloitte, Pentacomp i Softblue.

800 mln zł

tyle ma kosztować budowa platform gromadzących dane o pacjentach i usługach medycznych, z czego 85% kosztów zostanie pokryte ze środków unijnych.

Co dzieje się w prowadzonych w CSIOZ projektach? "W tej chwili najważniejszymi naszymi działaniami w tym zakresie są prace związane z budową serwerowni. Trwa też postępowanie przetargowe, którego wynikiem będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tym projektem" - mówi Leszek Sikorski, dyrektor CSIOZ. Trwa też postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie Prototypu Systemu Analiz, Statystyk i Raportów. "W CSIOZ toczą się także prace związane z uruchomieniem prototypu Internetowego Konta Pacjenta. Trwa też konkurs dotyczący opracowania koncepcji wykonania prototypu usługi elektronicznej recepty i jego wdrożenia" - wymienia Leszek Sikorski.

Protesty i odwołania

Elementy platformy gromadzącej informacje o zdarzeniach medycznych:

- Portal,

- System Gromadzenia Danych Medycznych,

- System Obsługi Rejestrów,

- Hurtownia Danych,

- System Wykrywania Nadużyć,

- System Wspomagania Rozliczeń,

- System Weryfikacji,

- Szyna Usług,

- System Administracji,

- Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych.

Niestety, kolejne przetargi przedłużają się w wyniku protestów, wymagających prowadzenia czasochłonnego postępowania wyjaśniającego. Ze względu na protest wniesiony przez Sygnity, na kilka tygodni wstrzymany został przetarg na prototyp systemu statystyki i hurtowni danych. Spór ostatecznie wygrało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Na początku lutego br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie złożone przez Sygnity, wskazując tym samym, że CSIOZ nie naruszył przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. "6 lutego otworzyliśmy oferty, które przez protesty leżały kilka tygodni. Jesteśmy teraz w fazie ich rozpatrywania. 22 lutego zostanie rozstrzygnięty przetarg" - mówi dyrektor CSIOZ.


TOP 200