RSA także dla Symbiana

RSA, dział zabezpieczeń firmy EMC, poinformował o rozszerzeniu partnerstwa technologicznego z firmą Symbian. Od tej pory rozwiązanie RSA SecurID Software Token 2.2 będzie dostępne dla systemu operacyjnego Symbian i interfejsu UIQ.

Nowe rozwiązanie pozwoli użytkownikom telefonów komórkowych na bezpieczny dostęp do chronionych informacji firmowych, bez potrzeby stosowania odrębnych urządzeń uwierzytelniających. Premiera RSA SecurID Software Token 2.2 dla systemu operacyjnego Symbian i interfejsu UIQ rozszerza zasięg uwierzytelniania dwuelementowego, stosowanego w rozwiązaniu RSA SecurID. RSA oferuje także mobilne oprogramowanie uwierzytelniające dla urządzeń RIM BlackBerry, urządzeń z systemem Windows Mobile 5 i 6, urządzeń obsługujących środowisko Java Micro Edition oraz urządzeń Palm.

Dział RSA przedstawił także wyniki nowego badania przeprowadzonego przez firmę Datamonitor, wśród europejskich firm świadczących usługi finansowe. Wyniki badania pokazują, że banki są świadome znaczenia zarządzania ryzykiem informacyjnym na poziomie strategicznym. Jednak nadal istnieje wiele wątpliwości dotyczących sposobów rozwiązywania tego problemu. Badanie miało na celu poznanie bieżących sposobów rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem informacyjnym przez banki w których niezawodna ochrona danych ma kluczowe znaczenie dla lojalności klientów i reputacji instytucji.

Nawet raz w tygodniu dochodzi w nich do poważnego naruszenia zabezpieczeń. Dwie trzecie respondentów stwierdziło, że podejście do zarządzania ryzykiem informacyjnym na poziomie przedsiębiorstwa jest istotne. Jednak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. O tym jak wiele pozostaje do poprawienia, świadczy fakt, że tylko 32% badanych wskazało, że zakończyło początkowy etap usuwania barier dla zarządzania bezpieczeństwem informacji.


TOP 200