RFID w Pekinie

Na tegorocznych igrzyskach sportowych, po raz pierwszy w historii, została zastosowana technologia RFID.

Na tegorocznych igrzyskach sportowych, po raz pierwszy w historii, została zastosowana technologia RFID.

Usprawniła ona proces wpuszczania kibiców na obiekty sportowe. Zaimplementowane do biletów tagi mają zaledwie 0,3 mm kw. i 50 mikronów grubości, a ich podrobienie jest praktycznie niemożliwe. Obsługa igrzysk została zaopatrzona w czytniki RFID, które umożliwiają mobilną kontrolę. Komunikacja między tagami a czytnikami możliwa jest w promieniu 5 metrów, co zapewnia sprawną kontrolę tego, czy wszyscy siedzą na swoich miejscach bez konieczności proszenia o okazanie biletu.


TOP 200