Qumak digitalizuje archiwa

Qumak S.A. dostarcza Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej sprzęt i oprogramowanie do budowy systemu do digitalizacji, bezpiecznego przechowywania i zapewnienia dostępu do treści cyfrowych dokumentów.

Realizowany przez NASK projekt pt. „Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego digitalizację, wieczystą archiwizację, zarządzanie i bezpieczne udostępnianie w formie elektronicznej dokumentów i materiałów archiwalnych” (SUMA) jest finansowany ze środków Narodowego. Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Na infrastrukturę dostarczaną przez Qumaka składają się m.in. macierze, serwery, stacje robocze, sieć SAN, urządzenia ochronne typu firewall, środowisko wirtualne, biblioteka taśmowa czy system zarządzania danymi (obejmujący tworzenie kopii i archiwizację danych).


TOP 200