Qumak-Sekom zarobi na kontrakcie z KGP

Komenda Główna Policji w Warszawie podpisała z Qumak-Sekom umowę na prawie 41 mln zł. Dotyczy on przebudowy budynku KGP i wykonania instalacji technicznych.

Komenda Główna Policji w Warszawie podpisała z Qumak-Sekom umowę na prawie 41 mln zł. Dotyczy on przebudowy budynku KGP i wykonania instalacji technicznych.

Dotyczyć będą m.in. instalacji systemów klimatyzacji precyzyjnej oraz zasilania elektroenergetycznego wraz z układem zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych umożliwiających działanie obiektu bez zasilania zewnętrznego. Prace elektroenergetyczne obejmą również wykonanie dwóch niezależnych linii średniego napięcia (SN) zasilających budynek. W budynku powstanie specjalizowana komora serwerowa o podwyższonych wymaganiach na odporność pożarową o powierzchni ponad 500m2. Dostępność obiektu została określona na poziomie 99,99% co oznacza, że centrum może nie pracować zaledwie 53 minuty w roku.


TOP 200