Quest Software przejmuje Vizioncore

Firma zakończyła proces przejęcia spółki Vizioncore, zajmującej się rozwiązaniami do zarządzania wirtualną infrastrukturą IT.

Produkty Vizioncore, m.in. vRanger Pro, vReplicator, vCharter, vConverter, vOptimizer, vMigrator, vPackager, pozwalają na kompleksowe zarządzanie wirtualna infrastrukturą, zapewniając monitoring i diagnostykę, składowanie i odzyskiwanie danych, a także przenoszenie wirtualnych systemów z jednej fizycznej maszyny na inną.

Przejęcie firmy posiadającej doświadczenie na rynku rozwiązań do zarządzania zwirtualizowaną infrastrukturą, jak również wcześniejsze przejęcia firm Provision Networks i Invirtus, mają umocnić pozycję Quest Software na rynku rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT i poszerzyć ofertę o rozwiązania pozwalające na usprawnianie zarządzania środowiskami wirtualnymi.


TOP 200