"Quality System" przeciw "szarej strefie"

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki skierowała list otwarty do najwyższych organów administracji państwowej (Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Ministra Finansów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Prezesa Głównego Urzędu Ceł) w sprawie nielegalnego importu sprzętu elektronicznego, który w ostatnim okresie przybrał niepokojące rozmiary.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki skierowała list otwarty do najwyższych organów administracji państwowej (Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Ministra Finansów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Prezesa Głównego Urzędu Ceł) w sprawie nielegalnego importu sprzętu elektronicznego, który w ostatnim okresie przybrał niepokojące rozmiary.

KIGE, występując w imieniu kilkunastu firm dostawczych (BIAZET, BRABORK, CURTIS, ELEMIS, ITI, LIBERTY, SANSERVICE, SHSRP, SONY, THOMSON, UNIMOR), domaga się skutecznego przeciwdziałania przemytowi i wszelkiej nielegalnej działalności handlowej, które niszczą firmy działające uczciwie.

W liście czytamy m.in. "Utrzymujący się brak kontroli legalności obrotu towarowego, słabe zabezpieczenie polskich granic przed działającymi na wielką skalę organizacjami przemytniczymi, stawia pod znakiem zapytania sens prowadzenia uczciwej gry rynkowej. Wysokość stosowanych w kraju stawek podatku obrotowego, podatku granicznego, cła, przekraczające łącznie 62% kosztów przy zachowaniu rażąco niesprawnego systemu egzekwowania należności, powodują ogromną opłacalność przemytu."

Z danych, jakimi dysponuje KIGE, straty budżetu państwa tylko z powodu przemytu telewizorów wynoszą ponad bln zł. Gdy do tego dodamy straty wynikające z przemytu komputerów, kaset wideo itp., to skala przestępczej działalności urasta do rozmiarów prawdziwego problemu dla gospodarki państwa. KIGE uważa, że nie można tego dłużej tolerować.

KIGE proponuje organom administracji pewne posunięcia, które mogą zahamować działalność przemytniczą i inną w obszarze tzw. szarej strefy gospodarki, deklarując jednocześnie swoją daleko idącą pomoc i współpracę.

"Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki za akceptacją Ministra Przemysłu i Handlu oraz Federacji Konsumentów, planujemy wprowadzenie jako świadectwo legalności pochodzenia oferowanych wyrobów oraz przestrzegania przez dostawcę wszelkich norm prawnych, certyfikatów, zapewnienia wyrobom serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego i oznakowanie ich specjalnym znakiem promocyjnym QS (Quality System)."

Jednocześnie KIGE postuluje podjęcie natychmiastowych następujących działań:

* wzmożenie kontroli celnej przez urzędy celne i Główną Inspekcję Celną na przejściach granicznych

* utworzenie specjalnych agencji celnych dla elektroniki

* przyjęcie opracowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki minimalnych cen importowych na poszczególne wyroby i podzespoły elektroniczne, jako materiału porównawczego przy analizie faktur przywozowych

* zintensyfikowanie kontroli celno-skarbowych wewnątrz kraju, ze szczególnym uwzględnieniem składów celnych i hurtowni.

Redakcja "ComputerWorld" popiera w całości propozycje zawarte w liście otwartym KIGE, wierząc, że ich realizacja skutecznie zablokuje falę przemytu i nieuczciwej działalności handlowej w branży komputerowo-elektronicznej. Z niecierpliwością więc będziemy czekać na odpowiedź adresatów tego listu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200