Punkty za grzechy

Kierowcom, którzy zbiorą więcej niż 24 punkty karne, będzie odbierane prawo jazdy. Policyjni informatycy są do tego przygotowani.

Kierowcom, którzy zbiorą więcej niż 24 punkty karne, będzie odbierane prawo jazdy. Policyjni informatycy są do tego przygotowani.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych umożliwia od 28 maja br. odbieranie praw jazdy tym kierowcom, którzy za wykroczenia drogowe zebrali więcej niż 24 punkty karne. Natomiast wojewódzkie bazy danych i policyjna sieć teletransmisji ma sprawić, że prawo będzie respektowane. "28 maja każdy policjant będzie mógł zadzwonić do własnego komisariatu i spytać, czy zatrzymany przez niego kierowca przekroczył dopuszczalny limit punktów" - wyjaśnia Sławomir Wikło, wicedyrektor Biura Informatyki Komendy Głównej Policji.

Odebranie prawa jazdy jest decyzją administracyjną gminy i ubiegającemu się o jego powtórne przyznanie przysługuje prawo do kontrolnego egzaminu z przepisów ruchu drogowego. Jeśli taki egzamin zda, otrzyma ponownie prawo jazdy. Sławomir Wikło twierdzi, że uruchomienie policyjnego systemu do prowadzenia kont kierowców przekraczających przepisy nie było skomplikowane. Policja bowiem od dawna prowadziła bazy drogowych przewinień wraz z punktami karnymi, ale dopiero od 28 maja br. może ich użyć. Od tego momentu każdy z 49 wojewódzkich zbiorów będzie raz dziennie replikowany, tak aby policjant miał w miarę aktualne informacje.

"Wbrew pozorom - mówi Sławomir Wikło - aktualizacja raz dziennie w zupełności wystarcza, ponieważ nawet gdy kierowca nazbiera punktów jednego dnia w kilku województwach, wniosek o odebraniu prawa jazdy trafi do jego macierzystej gminy". Właśnie gminy - zdaniem wielu - są najsłabszym punktem w systemie egzekucji punktów karnych, gdyż nie wszystkie mają sprawny aparat windykacji.

Informacje o punktach karnych zbiera system OPIS, który działa na unixowej platformie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Policji (ZSIP). Obecnie trwa weryfikacja danych zawartych w OPIS-ie, natomiast jego wdrażanie w województwach już się zakończyło. Następnym etapem - zdaniem wicedyrektora BI KGP - będzie włączenie aplikacji OPIS do tworzonego obecnie systemu informacji on-line polskiej policji.

Kierowca i punkty

Policja już od kilku lat zbiera i archiwizuje informacje w formie elektronicznej o wykroczeniach i przestępstwach, popełnianych przez obywateli. Obecnie informacje te dostępne są w niemalże każdym komisariacie dzięki policyjnej sieci teletransmisji danych. Do tej pory wiele z nich, m.in. o punktach karnych, nie było wykorzystywanych. Natomiast policjant mógł, zatrzymując kierowcę, sprawdzić jakie wykroczenia popełnił ten w przeszłości. Nie mógł natomiast kierować się tymi informacjami przy ustalaniu wysokości mandatu. Do odebrania prawa jazdy niepotrzebna jest - jak sugerowały prawie wszystkie polskie gazety - centralna baza kierowców, której twórcą ma być MSWiA. Wystarczy, że sukcesywnie będzie powstawać baza kierowców, którzy od 28 maja br. naruszyli przepisy ruchu drogowego. Taka baza - o czym policja doskonale wie, ale specjalnie się faktem tym nie chwali - jest tworzona od początku lat 90. w każdym województwie.

Olo Sawa


TOP 200