Punktualne informacje

Zero Latency Enterprise, czyli 'organizacja bez opóźnień', to nowa koncepcja zarządzania, prezentowana przez Gartner Group.

Zero Latency Enterprise, czyli 'organizacja bez opóźnień', to nowa koncepcja zarządzania, prezentowana przez Gartner Group.

Gartner Group jest autorem kilku popularnych w branży informatycznej pojęć, takich jak całkowity koszt użytkowania komputerów (Total Cost of Ownership - TCO), często wykorzystywanych przez konsultantów, czy producentów sprzętu i oprogramowania. Najnowszym sloganem tej firmy, który prawdopodobnie będzie w ciągu najbliższych lat często wykorzystywany jako słowo-klucz, jest "organizacja bez opóźnień" (Zero Latency Enterprise - ZLE). Jest to, zaprezentowana po raz pierwszy na tegorocznym Symposium/Itxpo Gartner Group, idea przyspieszenia przepływu najważniejszych informacji między pracującymi w firmie ludźmi a systemami komputerowymi. Pojęcie zero latency znane jest od dawna w sieciach komputerowych i stosowane do opisu routerów, które przekazują pakiety danych bez opóźnień. Gartner Group rozszerzył je o procesy biznesowe.

Technologia w sukurs

Według definicji Gartner Group, ZLE polega na wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych i procesów biznesowych w celu jak najszybszego dostarczenia informacji ludziom, ale także aplikacjom, które mogą później wykorzystać je w swoim działaniu. Dzięki tej koncepcji informacje mają natychmiast "przekraczać granice geograficzne, techniczne i organizacyjne". Ma być to jeden z najważniejszych trendów w informatyce w ciągu najbliższych pięciu lat.

"Termin Zero Latency Enterprise ma uświadomić menedżerom i analitykom w firmach, że istnieją technologiczne możliwości porozumiewania się w czasie rzeczywistym różnych, stosowanych w ich przedsiębiorstwie, systemów informatycznych" - mówi Roy Schulte, analityk Gartner Group, który przedstawił koncepcję ZLE podczas Symposium/ITexpo.

Reengineering i informacje

Koncepcja ZLE wywodzi się z założeń architektury klient/serwer i metodyk przeprowadzania reengineeringu procesów w firmie, które zyskały popularność na początku lat 90. Wtedy wiele przedsiębiorstw dokonało usprawnień w wewnętrznym przepływie informacji, w tym, w dostępie menedżerów do tych danych, które są dla nich istotne. Nadal jednak, mimo dokonanych zmian, część z nich nie stosuje tych samych procedur w procesie wymiany dokumentów z partnerami. Dane dystrybuowane są wciąż w większych lub mniejszych porcjach codziennie lub tylko raz w tygodniu, a nie w czasie rzeczywistym.

"Dzięki ZLE firmy mają skuteczniej i szybciej reagować na to, co się wokół nich dzieje" - twierdzą analitycy Gartner Group. Zero Latency Enterprise to, w założeniach, firma połączona ze swoimi partnerami sieciami informatycznymi o wysokiej przepustowości. Dzięki temu może ona wymieniać informacje w czasie rzeczywistym i szybciej reagować na wydarzenia, takie jak złożenie przez klienta zamówienia.

Przedwczesna inicjatywa?

Wśród opinii na temat ZLE nie brak głosów sceptycznych. Nie wiadomo, czy sprawdzi się ona w praktyce. Wciąż jest sprawą otwartą, czy idea ta okaże się przełomem w przepływie informacji. Nie brak głosów analityków stwierdzających, że może okazać się ona jedynie kolejnym bezwartościowym sloganem. Specjaliści podkreślają także, że nadrzędnym celem producentów sprzętu i oprogramowania powinno być raczej dążenie do niezawodności przesyłania danych, a czas na inne inicjatywy przyjdzie później.

W opracowaniu konkretnych rozwiązań typu Zero Latency Enterprise mają być wykorzystane m.in. standardy obowiązujące w Internecie, systemy typu middleware, szybkie sieci komputerowe oraz sprzęt i oprogramowania pozwalające na przetwarzanie ogromnych porcji informacji. Hasło Zero Latency Enterprise podobało się już kilku firmom informatycznym. Są już na rynku sprzedawcy oprogramowania oraz rozwiązań sieciowych, reklamujący swoje produkty jako umożliwiające wprowadzenie w praktyce koncepcji prezentowanej przez Gartner Group. Wśród pierwszych są m.in. Descartes Group, Data View i IBM.

Kilka słów o Zero Latency

Co to jest?

Możliwość natychmiastowej odpowiedzi na zdarzenia biznesowe, takie jak zamówienia od klienta.

Co to znaczy?

Połączenie szybkimi sieciami komputerowymi firm i ich partnerów, aby umożliwić współdziałanie i wymianę informacji w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze technologie

Internet - przeglądarki WWW, protokół TCP/IP i język XML (eXtensible Markup Language)

Rozwiązania typu middleware

64-bitowe oprogramowanie i sprzęt umożliwiające od strony technicznej przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Pojemne pamięci podręczne RAM pozwalające na przechowywanie lokalnie przez użytkowników ogromnych ilości danych w celu ich szybszego przetwarzania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200