Przyszłość operatorów telekomunikacyjnych to nowe usługi i zaawansowana personalizacja ofert

Firma Infovide-Matrix opublikowała raport "Cisza przed burzą - Operatorzy telekomunikacyjni wobec hiperkonkurencji na rynku usług elektronicznych" na temat kierunków zmian rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Wynika z niego, że spadek przychodów operatorów z usług podstawowych może być zrekompensowany przede wszystkim rozwojem nowych usług, wykorzystujących konwergentną, opartą o protokół IP, infrastrukturę, oraz zaawansowane mechanizmy personalizacji oferty.

Raport opisuje wpływ jaki wywiera na operatorów rozwój niezależnych usług dodanych połączony z rozwojem usług elektronicznych w branżach takich jak media, finanse, zdrowie czy energetyka. Najważniejszym wnioskiem raportu jest konieczność określenia przez operatorów nowych ról i strategii w kształtujących się ekosystemach usług oraz dostosowania się do efektywnego pełnienia tych ról. Jak podkreślają autorzy raportu, o sukcesie zdecyduje nie tylko posiadana dziś rynkowa pozycja, czy siła marki, ale również właściwie przeprowadzona zamiana architektury oraz organizacji na styku biznesu i technologii.

Z raportu wynika, że usługi, z którymi analitycy rynku telekomunikacyjnego wiążą nadzieje dynamicznego i rentownego wzrostu, są dzisiaj mało widoczne w ofercie operatorów. Świadomość wartości oferowanej przez operatorów klientom skupiona jest silnie wokół usług tradycyjnych. Nowe usługi, z istotną wartością dodaną są marginalne również z punktu widzenia dzisiejszej struktury przychodów i przyjętych dotychczas modeli biznesowych u operatorów telekomunikacyjnych. Z drugiej strony najważniejsi dostawcy tych usług na polskim rynku zdają się współdzielić przekonanie, że spadek przychodów z usług podstawowych może być zrekompensowany przede wszystkim rozwojem nowych usług, wykorzystujących konwergentną, opartą o protokół IP, infrastrukturę, oraz zaawansowane mechanizmy personalizacji oferty.

Zobacz również:

  • AI sercem pecetów

Jak podkreślają autorzy publikacji, w najbliższym czasie można spodziewać się zwiększenia aktywności operatorów, aspirujących do bycia liderem w segmentach nowych usług elektronicznych, najciekawszych z punktu widzenia dynamiki wzrostu i marżowości - głównie poprzez alianse, zachęcające potencjalnych partnerów biznesowych do współtworzenia wraz z operatorami ekosystemów usług dodanych.

"Obecnie tradycyjne formuły budowania przewagi konkurencyjnej przestają zapewniać sukces przedsiębiorstwu. Mało który operator może cieszyć się uprzywilejowaną pozycją z tytułu unikalnej oferty, wyższej jakości produkcji, czy niskich kosztów. Praktycznie każda innowacja w krótkim czasie jest kopiowania przez konkurencję. Dlatego w takich warunkach firmy telekomunikacyjne muszą szukać przewagi, angażując się silnie w nową, otwartą formułę usług konwergentnych, świadczonych przez operatorów na rzecz sektora finansowego, energetycznego, czy branży rozrywkowej" - powiedział Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide-Matrix.

Autorzy publikacji definiują wzorce strategiczne dla dostawców konwergentnych usług. Formułują postulaty związane z transformacją kluczowych elementów architektury korporacyjnej i organizacji IT. Twórcy raportu proponują ramy transformacji ukierunkowane na zbudowania w niej kluczowych dla obranej strategii cech - takich jak np. elastyczność, łatwość wprowadzania zmian w ofercie czy efektywność procesów. Zaproponowane ramy transformacji zawierają też propozycje procesów zarządzania IT skuteczniej dostosowanych do potrzeb organizacji w czasie adaptowania się firmy do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych.

"Sprawnie funkcjonująca organizacja i architektura IT dopasowana do strategii biznesowej operatora, stanowi kluczowy czynnik pozwalający na uzyskanie dzisiaj przewagi w procesie innowacji produktowej, np. organizacje nastawione strategicznie na szybkie wprowadzanie zaawansowanych produktów powinny wytworzyć w tym celu elastyczne, lekkie środowiska do ich budowania i testowania oraz z, w miarę możliwości, zdecentralizowanym zarządzaniem. Z kolei organizacje nastawione na budowanie swojej przewagi w oparciu o zunifikowane masowe usługi większy nacisk położą na maksymalne uproszczenie i standaryzację architektury i procesów oraz minimalizację kosztów" - dodaje Dariusz Janeczko, Partner odpowiedzialny za sektor telekomunikacja w Infovide-Matrix.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200