Przyszłość giełd

PricewaterhouseCoopers (PwC) przygotował raport Realizm, nie pesymizm - wyzwania elektronicznych rynków. Zawarte w nim wnioski powstały w wyniku rozmów z przedstawicielami 31 największych giełd elektronicznych w USA i Europie oraz z menedżerami koncerów korzystających z ich usług.

W raporcie opisano przeszkody, stojące na drodze rozwoju giełd, m.in. sprowadzenie ich roli do "bazarów o najniższych cenach", gdzie uwzględnia się tylko interesy kupujących. Giełda powinna umożliwiać redukcję kosztów, tak by w efekcie ceny spadły. Częstokroć jednak rynek elektroniczny umożliwia dyktowanie cen przez kupujących. W efekcie dostawcy mogą zacząć postrzegać giełdę jako niekorzystną do prowadzenia interesów.

Obecnie na świecie działa ok. 1000 otwartych rynków elektronicznych. Przygotowywanych jest kolejnych 30 tys. Większość będzie miała charakter zamknięty. Na niektórych rynkach branżowych zauważalna jest już konkurencja, np. w przemyśle lotniczym usługi oferuje aż 26 giełd. Według PwC, docelowo w jednej branży mają szansę działać nie więcej niż 2, 3 rynki otwarte.


TOP 200