Przyszłość cyberbezpieczeństwa: 3 trendy, które każdy dyrektor powinien zrozumieć

Stanisław Lem zapytany kiedyś o to, jak wyobraża sobie przyszłość odpowiedział krótko: „będzie tak samo tylko bardziej”. Ta lakoniczna odpowiedź dobrze charakteryzuje także kluczowe trendy w rozwoju technologii IT i cyberbezpieczeństwa. W końcu przecież, parafrazując przywoływanego już Stanisława Lema, można powiedzieć, że „dopóki nie było internetu nie wiedzieliśmy, że na świecie jest tylu przestępców”.

Światowi eksperci z zakresu bezpieczeństwa są niemal zgodni co do tego, że w najbliższych latach możemy spodziewać się przede wszystkim wzrostu liczby rozwiązań usprawniających komunikację i wymianę danych nie tylko pomiędzy użytkownikami, ale także pomiędzy urządzeniami i przedmiotami codziennego użytku.

Ten skokowy wzrost o charakterze ilościowym oznacza jakościową zmianę charakteru pracy osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie rozwiązań służących podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa. W przypadku działów IT oznacza to całkowite przeniesienie ciężaru działań z prac polegających na utrzymaniu i rozwoju systemów i infrastruktury na wysiłki zmierzające do zapobiegania incydentom bezpieczeństwa. Znajdzie to odzwierciedlenie także w strukturze budżetów IT.

Zobacz również:

Jak przewidują eksperci procent wydatków na tego typu działania wzrośnie do 75% w roku 2020. W praktyce oznacza to, że firmy znajdą się pod ciągłą presją związaną z naruszeniami cyberbezpieczeństwa.

Warto więc zwracać uwagę na najważniejsze trendy, które będą kształtować bezpieczeństwo IT w firmach w nadchodzących latach i przygotowywać się do zmian, które przyniosą.

1. Internet (wszech) rzeczy i nowy wymiar cyberbezpieczeństwa

Najważniejszą zmianą, która całkowicie może zmienić sposób kształtowania cyberbezpieczeństwa w firmach będzie bezsprzecznie upowszechnienie się rozwiązań do komunikacji pomiędzy urządzeniami. Firma analityczna IDC przewiduje, że w 2020 roku do Internetu będzie podłączonych 200 miliardów różnych urządzeń. Spora część z nich będzie miało ograniczoną moc obliczeniową, niewystarczającą do zainstalowania tradycyjnego oprogramowania antywirusowego. W tej sytuacji bezpieczeństwo tych urządzeń będzie opierać się całkowicie na restrykcyjnym przestrzeganiu procedur (zmianie haseł, fizyczna kontrola urządzenia).

Jednym z głównych zagrożeń związanych z tym trendem zidentyfikowanych już dziś pozostaje wykorzystanie luk w protokole IP służącym do komunikacji pomiędzy urządzeniami. Już w 2014 roku ofiarą tego typu problemów stały się dwie amerykańskie sieci sklepów, z których wykradziono dane z kart kredytowych oraz prywatnych informacji 110 milionów klientów! Hakerzy do włamania wykorzystali terminale płatnicze, wyposażone w takie same podzespoły jak komputer (procesor, pamięć RAM).

2. Wzrost cyberprzestępczości

W ślad za dalszym rozwojem technologii możemy spodziewać się wzrostu skali działania i stopnia specjalizacji cyberprzestępców. Od co najmniej 15 lat specjaliści z zakresu bezpieczeństwa obserwują stopniową profesjonalizację cyberprzestępców i coraz większą złożoność popełnianych przez nich przestępstw.

Rosnąca specjalizacja przestępców sprawia, że dziś mamy już do czynienia z rynkiem cyberprzestępstw na żądanie (Cybercrime as a Service). Za pośrednictwem tzw. „ukrytego internetu” można zdalnie zamówić proste włamanie, czy naruszenie bezpieczeństwa w określonej firmie już za ok. 100 dolarów. Trend ten będzie się dalej umacniał i doprowadzi do sytuacji, gdy firmy, niezależnie od swojego rozmiaru będą musiały codziennie odpierać zagrożenia wynikające z potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.

3. Nowe zagrożenia mobilne

Już od kilku lat rośnie liczba incydentów związanych z naruszaniem bezpieczeństw urządzeń mobilnych, których liczba szybko rośnie, co zachęca zorganizowane grupy cyberprzestępców do rozwoju złośliwych aplikacji.

Urządzenia i aplikacje mobilne są szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia cyberprzestępców, bo ich wyposażenie i oprogramowanie daje szerokie możliwości kradzieży nie tylko danych, ale i pieniędzy. Szereg czynników technologicznych, ekonomicznych i demograficzno-społecznych doprowadzi do rozwoju zupełnie nowej klasy zagrożeń, związanych właśnie z technologiami mobilnymi. Już dziś jeden z najważniejszych wynalazków ostatnich dwóch dekad, tj. bezprzewodowy internet, szybko, bo w ciągu 1-2 lat, stał się równocześnie jednym z najważniejszych źródeł zagrożeń dla jego użytkowników. Można spodziewać się, że to samo czekać będzie każdą kolejną innowację w komunikacji mobilnej.

Co możesz zrobić?

Wspólną cechą wszystkich zagrożeń, z którymi będziemy mieli do czynienia w przyszłości jest ich nieuchronność. Nieuchronność nie może jednak stanowić uzasadnienia dla bierności. Dlatego warto, abyś już dziś przygotował się na upowszechnienie wymienionych wyżej trendów i inwestował w rozwój elastycznych polityk i systemów bezpieczeństwa#.


TOP 200