Przymusowa restrukturyzacja STGroup

Zarząd STGroup poinformował w komunikacie, iż dotychczasowe negocjacje toczone z potencjalnymi inwestorami nie przyniosły pożądanych efektów. W związku z tym, spółka wprowadza dla swoich wierzycieli plan restrukturyzacji zadłużenia.

Zarząd STGroup poinformował w komunikacie, iż dotychczasowe negocjacje toczone z potencjalnymi inwestorami nie przyniosły pożądanych efektów. W związku z tym, spółka wprowadza dla swoich wierzycieli plan restrukturyzacji zadłużenia. Od kwietnia do czerwca br. spółka STGroup odnotowała 15,7 mln zł straty netto. A zaledwie kilka dni temu Bank Handlowy wezwał spółkę do spłaty udzielonego kredytu. Kwota wierzytelności wobec banku wynosi około 19,8 mln złotych. Dziś bank rozpoczął inwentaryzację przewłaszczonego majątku STGroup, czyli zabezpieczanie swoich roszczeń, wynikających z nieuregulowania zobowiązań kredytowych.

Zarząd wrocławskiej firmy informatycznej poinformował, że program naprawczy dla wierzycieli zadecyduje o dalszych losach STGroup, gdyż "możliwe do wprowadzenia środki finansowe poprzez zaangażowanie kapitałowe potencjalnego inwestora nie zapewnią możliwości kontynuowania działalności podmiotu", podała spółka w komunikacie.

Zobacz również:

Spółka STGroup poinformowała, że jej sytuacja finansowa pogarsza się, a generowanie przychodów na zakładanym wcześniej poziomie jest już niemożliwe. Firma zwiększy ponadto rezerwy związane z sytuacją spółki Internet Idea, która w drugiej połowie września złożyła wniosek o upadłość. STGroup zainwestował dotychczas w działalność tej spółki około 12 mln zł.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200