Przyjdzie AI i poprawi pracę

76% pracowników w gospodarkach rozwijających się uważa, że sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w poprawie ich stosunku do pracy – informuje HP w swoim najnowszym raporcie Work Relationship Index.

fot. Pixabay

Podczas trwającego właśnie wydarzenia HP Amplify Partner Conference w Las Vegas, firma HP ogłosiła wyniki najnowszego Work Relationship Index - kompleksowego badania, które analizuje stosunek pracowników do pracy na całym świecie. W badaniu udział wzięło ponad 15 600 respondentów z 12 krajów. I choć zakres geograficzny badania w Europie zatrzymał się tym razem na Odrze, warto poznać wyniki globalne.

Pracownicy intelektualni na całym świecie oczekują, że kierownictwo wyższego szczebla pokaże im, jak skutecznie poruszać się w obszarze sztucznej inteligencji.

Obecnie, pracownicy na całym świecie odczuwają wyraźne napięcie w relacjach między nimi a pracą, przy czym tylko 27% pracowników intelektualnych deklaruje zdrowy stosunek do pracy. Potencjał SI do wspierania zdrowszych relacji i lepszego podejścia do pracą jest dobrze rozumiany przez pracowników – z liderami biznesu i decydentami IT na czele. 54% pracowników intelektualnych, 72% liderów biznesowych i 70% decydentów IT dostrzega rolę, jaką sztuczna inteligencja może odegrać w poprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W podobnym stopniu pracownicy uważają, że sztuczna inteligencja może usprawnić zadania i ułatwić im pracę (liderzy biznesowi – 75%, pracownicy umysłowi – 58%).

Zobacz również:

  • Świadome wybory czyli miej odwagę wyjść z technologicznej bańki
  • GenAI – SAP i IBM Consulting zacieśniają współpracę
  • Najnowsze badanie dotyczące AI: praca będzie, ale będzie jej mniej

Warto zauważyć, że w rozwijających się gospodarkach 76% pracowników intelektualnych uważa, że sztuczna inteligencja sprawi, że ich praca będzie „łatwiejsza”, a 75%, że będzie „bardziej interesująca” (w porównaniu z odpowiednio 48% i 44% w dojrzałych gospodarkach).

Przepaść między liderami biznesowymi, decydentami IT i pracownikami umysłowymi pokazuje, że liderzy biznesowi muszą skutecznie informować o korzyściach płynących ze sztucznej inteligencji i edukować pracowników, jak zintegrować ją z procesami pracy – aby pomóc w osiągnięciu lepszych wyników biznesowych, jednocześnie wzmacniając relacje pracowników z pracą. Badanie wykazało, że utrzymuje się niepewność, co do tego, jak najlepiej wykorzystać sztuczną inteligencję i w pełni czerpać z niej korzyści:

• Prawie 2 na 5 (42%) osób nie jest pewnych, kiedy korzystać ze sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

• 41% czuje się źle przygotowanych do wykorzystania pełnego potencjału sztucznej inteligencji w swojej roli.

Biorąc pod uwagę, że 73% liderów biznesu i 66% pracowników umysłowych opowiada się za odpowiednim szkoleniem w zakresie sztucznej inteligencji, istnieje wyraźne wezwanie dla organizacji do nadania priorytetu inicjatywom podnoszącym kwalifikacje, aby wzmocnić pozycję swoich pracowników we wdrażaniu technologii SI.

„W zmieniającym się krajobrazie pracy, w którym firmy dążą do zwiększenia poziomu zaangażowania, retencji i produktywności, a także dalszego inspirowania swoich pracowników, strategiczna integracja sztucznej inteligencji wyłania się jako potężna siła transformacji” – powiedziała Stella Low, Chief Communications Officer, HP Inc. Pracownicy intelektualni na całym świecie oczekują, że kierownictwo wyższego szczebla pokaże im, jak skutecznie poruszać się w obszarze sztucznej inteligencji: liderzy biznesu stoją przed szansą rozwinięcia kompetencji swoich pracowników i napędzania zmian w kierunku osiągnięcia wspólnego sukcesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200