Przydatność dla WAN

LAN Server 4.0 jest dostarczany z nową wersją TCP/IP jako jednym z protokołów dostępnych w ramach pakietu Multiprotocol Transport Services.

LAN Server 4.0 jest dostarczany z nową wersją TCP/IP jako jednym z protokołów dostępnych w ramach pakietu Multiprotocol Transport Services.

W porównaniu z poprzednią działa szybciej. Na przykład zgłoszenie się usługi FTP służącej do transmisji plików trwa 1 sekundę. Użyta przez producenta nazwa "TCP/IP over NetBIOS" jest myląca. Nie ma nic wspólnego z translacją między obydwoma protokołami, ale stanowi semantyczne odniesienie do nazwy protokołu macierzystego (IBM używa również wymiennie terminów NetBIOS i NetBEUI).

Podobnie do NT Server, LAN Server nie stosuje jeszcze Dynamic Host Configuration Program (specyfikacja Internet Engineering Task Force), ale planuje wprowadzenie programu do następnej wersji serwera. System IBM zapewnia dostęp do Internetu za pomocą Internet Access Kit, dostarczanego wraz z OS/2 Warp 3.0. Sam Warp zapewnia jedynie komunikację z modemem, ale użyty wraz z LAN Server umożliwia całej sieci dostęp do Internetu.

NetWare 4.1

Ocena: dobra

NetWare 4.1 umożliwia współpracę z wieloma protokołami - włączywszy w ich liczbę IPX, TCP/IP i AppleTalk. Mogą one być jednocześnie używane przez serwer. Preferowanym przez Novella protokołem jest IPX oraz NetWare Link Services Protocol (NLSP). Do instalacji z użyciem protokołu IP Novell dostarcza bezpłatny kupon w ramach pakietu 4.1. NLSP zapewnia routing międzysieciowy. Jego największą zaletą jest to, że zasadniczo zmniejsza liczbę transmisji związanych z wymianą informacji konfiguracyjnych między sieciami (Routing Information Protocol oraz Service Advertising Protocol).

Wersja 4.1 zawiera także nowe narzędzia takie jak: INETCFG, SERVMAN i TCPCON, służące do konfiguracji sieci, jej zarządzania i monitoringu. INETCFG jest narzędziem umożliwiającym konfigurowanie kart sieciowych, ustawianie protokołów, interfejsów i powiązań. SERVMAN opiekuje się zestawami zmiennych systemowych i zapewnia informacje o użyciu zasobów sieci. TCPCON informuje o połączeniach TCP/IP.

NetWare zapewnia współpracę z TCP/IP zarówno na poziomie serwera, jak i klienta. Dostęp klientów można odpowiednio konfigurować za pomocą protokołów SLIP lub PPP.

Dwa oddzielne produkty: NetWare Connect oraz LAN Workgroup, wzbogacają możliwości współpracy systemu z innymi sieciami. Pierwszy zapewnia możliwość zdalnego dostępu do sieci NetWare (wraz z narzędziami do zdalnego administrowania); drugi zaś (dostępny po wykupieniu NetWare IP) umożliwia użytkownikom stacji roboczych NetWare dostęp do Unixa i innych platform IP.

Windows NT Server 3.5

Ocena: bardzo dobra

W naszych testach prędkość protokołu TCP/IP, dostępna w ramach NT Server 3.5, była większa niż oferowana przez rywali (PC/TCP 1.3 for OS/2 2.0 - wyprodukowany przez FTP Software). System zawiera także nowe ułatwienie zwane DHCP. Jest to serwer służący do przydzielania i zarządzania adresami internetowymi w ramach przedsiębiorstwa. Narzędzie o nazwie Windows Internet Name Service kojarzy adresy internetowe z nazwami obowiązującymi w NetBIOS komputera głównego. Aczkolwiek serwer DHCP był łatwy do zainstalowania, to wymagał sporej wiedzy o protokole obowiązującym w Internecie. Natomiast uzupełnienie stacji roboczej klienta o protokół TCP/IP było łatwe dzięki wcześniejszemu zainstalowaniu w komputerze głównym DHCP.

Inne narzędzie - NT Server 3.5 Remote Access Server (RAS) oferuje dostęp do oddalonego komputera w taki sposób, że wydaje się on być węzłem sieci umożliwiającym 256 jednoczesnych połączeń. Razem z odpowiednio administrowanymi domenami, RAS zapewnia oddalonym użytkownikom pojedyncze logowanie się niezależne od ich lokalizacji. Współpracując z klientami SLIP oraz PPP może używać TCP/IP, IPX, NetBEUI lub innych protokołów akceptowanych przez NetWare do połączeń wewnętrznych. Oferuje on identyczne bezpieczeństwo jak NT Server, a także umożliwia dostęp do sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) oraz korzystanie z protokołu x.25.

NT Server jest dostarczany razem z FTP, Telnetem i ok. 15 innymi standardowymi narzędziami internetowymi, takimi jak finger, lpr oraz rexec.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200