Przychody Lenovo spadają czwarty kwartał z rzędu

W pierwszym kwartale br. Lenovo zanotowało niższe od prognoz, dotknięte słabym popytem na komputery PC. Lenovo spodziewa się ożywienia popytu na komputery osobiste dopiero pod koniec 2023 r. Cena akcji padła o 6%.

janeb13/ Pixabay

Największy na świecie producent komputerów osobistych, chińska grupa Lenovo opublikowała wyniki finansowe. Są gorsze od oczekiwań rynku. Spadek jej przychodów w kwartale kwiecień-czerwiec o 24%. Wpisuje się to w trend spadkowy globalnego popytu na komputery PC.

Lenovo odnotowało spadek sprzedaży w czterech kolejnych kwartałach. Wiosną firma poinformowała o pierwszym spadku rocznego zysku od 2019 roku – o 14% (rok finansowy zakończył się w marcu). Przychody w kwartale kwiecień-czerwiec spadły do 12,9 mld USD, poniżej średniej z siedmiu szacunków analityków 13,84 mld USD opracowanych przez Refinitiv.

Zobacz również:

  • Lenovo i Motorola z zakazem sprzedaży w Niemczech

Po publikacji wyników finansowych cena akcji Lenovo w Hongkongu spadła o 6%. Ostatecznie odrobiły część strat i spadek ich ceny wyniósł ,.9%, podczas gdy indeks benchmarkowy zyskał 0,9%.

Pokazuje to stopniowe nasycenie rynku, rozhulanego od czasów pierwszych lockdownów i nowego modelu pracy – hybrydowej i zdalnej oraz wzrostu zagrożeń IT, które również przekładały się na konieczność modernizacji sprzętu. Jednak już w ubiegłym roku przychody zaczęły spadać, ponieważ popyt zaczął spadać, obciążony rosnącymi stopami procentowymi i gwałtownie rosnącą inflacją. Globalne dostawy komputerów PC spadły o 12% w drugim kwartale 2023 r. (wg Canalys), ale we wcześniejszych dwóch kwartałach tempo spadku były jeszcze szysze - bo ponad 30%.

Na całym świecie tempo sprzedaży PC pozostaje słabe, a wielu sprzedawców detalicznych wciąż ma niesprzedane zapasy, zmuszając producentów komputerów i ich dostawców do dostosowania wielkości produkcji i cen. Jak wszyscy wiemy, ceny komputerów i podzespołów drastycznie wzrosły.

Lenovo wydało oświadczenie dla uspokojenia inwestorów: „Działalność grupy w zakresie komputerów osobistych stabilizuje się i jest dobrze przygotowana do ożywienia rok do roku w dalszej części 2023 r.”

Sprzedaż Lenovo w Chinach spadła gwałtowniej niż na innych rynkach, a kwartalne przychody spadły o 29% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spadł o 66% do 177 mln USD, w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 212,49 mln USD.

Aby poprawić marże zysku, Lenovo rozwija działalność niezwiązaną z komputerami PC, taką jak serwery i usługi informatyczne (IT), ale działalność związana z urządzeniami, w tym komputerami PC, smartfonami i tabletami, nadal stanowiła prawie 80% przychodów grupy.

Dział rozwiązań infrastrukturalnych Lenovo, który sprzedaje serwery i inny sprzęt, odnotował zaskakujący 8% spadek przychodów, pierwszy kwartalny spadek od wielu kwartałów, który według prezesa firmy był częściowo spowodowany ciągłym niedoborem układów scalonych AI. „(Dostawcy usług w chmurze) przenoszą swoje zapotrzebowanie z tradycyjnych komputerów na serwery AI. Ale niestety podaż serwerów AI jest ograniczona przez podaż GPU”, napisał Yang Yuanqing, CEO Lenovo, odnosząc się do procesorów graficznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200