Przewodnik przetrwania lidera IT

Menedżerowie przygotowują się do wyzwań, które czekają ich w 2024 i kolejnych latach. Decyzje dotyczące przełomowych obecnych i przyszłych technologii wymagają zdecydowanych działań i możliwych inwestycji. Jak się dostosować i pozostać cennym dla biznesu?

Fot. Andrea Piacquadio/Pexels

Oprócz typowych kwestii technologicznych, kwestie ekonomiczne, geopolityczne i związane z łańcuchem dostaw wymagają uwagi, jednocześnie liderzy IT starają się wspierać rozwój swoich organizacji w burzliwych czasach.

Jak więc specjaliści IT mogą przygotować się na sukces w najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę zmieniający się krajobraz biznesowy, technologiczny, polityczny i gospodarczy?

Zobacz również:

  • 10 rzeczy, które spędzają sen z powiek liderom IT
  • Zarobki w IT znacząco wzrosły

Oto osiem kluczowych pomysłów do rozważenia, które mogą pomóc w ustaleniu priorytetów, dostosowaniu się i rozwoju w 2024 roku i później.

Zapomnij o tym, co działało wcześniej

Sastry Durvasula, dyrektor ds. informacji i usług dla klientów w TIAA, twierdzi, że zawrotne tempo zmian w technologii oznacza, iż liderzy IT wkrótce staną w obliczu niezbadanych terytoriów - a zdolność adaptacji będzie kluczem do odniesienia sukcesu i wykorzystania nowych możliwości.

Patrząc w przyszłość, Durvasula preferuje model McKinsey Three Horizons Framework, który koncentruje się na identyfikowaniu wyzwań i reagowaniu na nie w korzystny sposób. Stawiając czoła wyzwaniom w tym modelu, należy najpierw zastanowić się, jak chronić obecną działalność, a następnie podjąć działania w celu wykorzystania pojawiających się możliwości. Ostatecznym celem jest stworzenie zupełnie nowego biznesu: "Inkubacja nowych modeli biznesowych opartych na nowych technologiach powinna być strategicznym priorytetem" - mówi.

"Równoważenie i ustalanie priorytetów w tych obszarach wymaga elastycznego podejścia do rozwoju produktów, modernizacji platformy, innowacyjnych możliwości obsługi klienta i innowacji technologicznych zorientowanych na klienta, które napędzamy poprzez strategiczne partnerstwa branżowe" - mówi Durvasula.

Jako przykład wskazuje partnerstwo, jakie TIAA podjęła z New York University, w ramach którego pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez programy pomagające im zdobyć specjalistyczną wiedzę i nowe umiejętności.

"Naprawdę koncentrujemy się na podnoszeniu i zmianie kwalifikacji, aby wspierać ciągłe uczenie się i rozwój" - mówi. "To, co działało wczoraj, nie będzie działać dziś ani jutro".

Zachowaj zdrowy rozsądek

Przy tak wielu przełomowych technologiach pojawiających się jednocześnie i liderach IT zaangażowanych w rozwiązywanie coraz większej liczby wyzwań biznesowych, łatwo jest się zaangażować. Jednak oprócz przyjęcia zmian, liderzy IT muszą opracować wieloaspektowe podejście do poruszania się po obecnych wyzwaniach technologicznych i biznesowych, mówi Sanjay Srivastava, główny strateg cyfrowy w Genpact.

"Liderzy IT muszą dostosować się, przyjmując holistyczne podejście, które koncentruje się na odporności, zwinności, dywersyfikacji i współpracy" - mówi Srivastava. "W tym ewoluującym krajobrazie inwestycji IT, definicja ryzyka nie uległa zmianie, ale ramy czasowe reakcji uległy skróceniu".

Jednym z obszarów, na których skupia się Srivastava, jest zachowanie zgodności z przepisami, co już jest trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę zarówno prywatność, jak i cyberbezpieczeństwo. Szybka adaptacja w miarę postępu technologicznego może być trudna, przy jednoczesnej pracy nad przestrzeganiem przepisów.

"Wyzwanie polega na tym, że ślad technologiczny - i nasze zrozumienie potencjału i pułapek - wciąż dojrzewa, na przykład w przypadku generatywnej sztucznej inteligencji. Zrozumiałe i oczekiwane jest, że przepisy będą ewoluować, a praca nad zmianami nadchodzącymi w długoterminowym stosie technologicznym będzie kluczem do osiągnięcia właściwego rezultatu" - mówi.

Nigdy nie zapominaj o sile ludzi

Pomimo modnego mówienia o obecnych i przyszłych przypadkach użycia, jak w przypadku każdej technologii, sztuczna inteligencja jest tak potężna, jak ludzie ją rozwijający i pracujący z nią, mówi Satish Jayanthi, współzałożyciel i CTO w Coalesce.

"Wysoko wyspecjalizowani, ciężko pracujący eksperci stanowią podstawę wszystkich inicjatyw związanych z danymi" - mówi Jayanthi. I choć pojawią się nowe możliwości dla specjalistów IT i nowe tytuły zawodowe - takie jak inżynier ds. sztucznej inteligencji - Jayanthi uważa, że kluczem do sukcesu w przypadku nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, jest znalezienie i inwestowanie w kariery ludzi, którzy są silnie zainteresowani rozwojem. "Mocno wierzę w priorytetowe traktowanie kapitału ludzkiego".

Argumentuje, że pracownicy technologiczni muszą mieć możliwość rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności, aby odnieść sukces dzięki nowym technologiom.

Richárd Hruby, CIO i dyrektor ds. technologii w CYQIQ, zgadza się, że każda dyskusja na temat przyjęcia sztucznej inteligencji musi rozpocząć się od skupienia się na ludziach.

"Zatrudnianie w branży technologicznej zawsze było rollercoasterem" - mówi Hruby. "Wydaje się, że tradycyjne wskaźniki doświadczenia zostały wywrócone do góry nogami. Rok doświadczenia w sztucznej inteligencji wydaje się teraz dekadą w innych dziedzinach. Konkurowanie z gigantami [technologicznymi], którzy mogą zaoferować astronomiczne pensje, sprawia, że zatrudnianie doświadczonych talentów jest zadaniem herkulesowym. Dzisiejsi liderzy IT muszą nadać priorytet strategicznemu HR".

Przygotuj się na milowy krok w dziedzinie hakowania

Liderzy IT muszą przygotować się na zagrożenia bezpieczeństwa - nawet te, które są jeszcze odległe o lata, mówi Dietmar Fauser, CIO Symphony. Podobnie jak w przypadku innych przyszłościowych posunięć, które można podjąć już teraz, zaczyna się to od inteligentnego zarządzania danymi.

"Liderzy IT muszą zrozumieć, że obecne algorytmy nie pozostaną bezpieczne wraz z pojawieniem się obliczeń kwantowych" - mówi Fauser. "Musimy wcześnie przygotować się do przyjęcia algorytmów szyfrowania post-kwantowego. Jest to ważne, aby uniknąć ogromnych zbiorów zarchiwizowanych i zaszyfrowanych danych, które będą przedmiotem przyszłych włamań z użyciem algorytmów kwantowych. Już teraz widzimy próby kradzieży takich zbiorów danych wyłącznie w celu ich złamania w przyszłości, gdy tylko będzie to możliwe".

Jakie konkretne działania może podjąć twoja organizacja już dziś? Fauser stosuje się do zaleceń amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST). Śledzi również kilka startupów w tej przestrzeni, a także bieżące badania akademickie.

"Nie ma prostej odpowiedzi" - mówi - "ale z pewnością pierwsi będą mieli przewagę konkurencyjną – a opóźnieni duży ból głowy".

Myśl jak startup

Według Marka Olsona, wiceprezesa ds. rozwiązań dla klientów w firmie Caylent, liderzy IT powinni traktować swoje organizacje jak rozwijające się firmy, z całą ich zwinnością, nastawieniem na rozwój i dbałością o wyniki finansowe.

"Prowadź swoją organizację z nastawieniem na innowacje" - mówi Olson. "Spodziewaj się dostosowania swoich krótkoterminowych planów działania, gdy trendy gospodarcze zmieniają się w korzystny lub trudny sposób. Usługi towarowe powinny trafić do oferenta, który zaproponuje najniższą cenę - podczas gdy programy, które zwiększają produktywność, powodują zakłócenia konkurencji, obniżają koszty, zwiększają elastyczność i skracają czas cyklu - są strategicznymi inwestycjami w długoterminową kondycję firmy".

Chociaż IT może być często postrzegane jako centrum kosztów, Olson uważa, że organizacja powinna traktować świadczone usługi, takie jak infrastruktura, rozwój i wsparcie, jako biznes w ramach większej organizacji.

"Zrozum i promuj ekonomię usług świadczonych przez twój zespół oraz zarządzaj portfelem aplikacji i usług pod kątem zwrotu z inwestycji" - mówi Olson. "Upewnij się, że z każdą aplikacją i usługą związana jest uzgodniona wartość".

Można maksymalnie wykorzystać ograniczone zasoby, stosując podejście wielu startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

"Dla większości firm liczy się każdy wydany dolar na IT" – mówi Hruby. "Nasza technologia wymaga dużej mocy obliczeniowej, dlatego musimy zapewnić maksymalną użyteczność naszych narzędzi, zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczone zasoby. Osobiście uważam, że wraz z eksplozją popytu na obliczenia w chmurze, inwestowanie w bardziej wydajny stos infrastruktury już dziś odróżni zwycięzców od przegranych w ciągu najbliższych kilku lat".

Bądź mądry w kwestii organizacji pracy

Liderzy technologiczni powinni zachować otwarty umysł na szereg stylów pracy, które pojawiły się w wyniku pandemii, mówi Justin Rodenbostel, wiceprezes wykonawczy w SPR. Liderzy IT powinni pozostać elastyczni w kwestii pracy hybrydowej, aby utrzymać satysfakcję z pracy, zaangażowanie i utrzymanie.

"Liderzy IT będą musieli dowiedzieć się, co działa najlepiej dla ich zespołów pod względem lokalizacji pracy" - mówi Rodenbostel. "Słyszeliśmy argumenty z obu stron na temat tego, dlaczego praca zdalna jest najlepsza i dlaczego praca w biurze jest najlepsza. Odpowiedź jest prawdopodobnie gdzieś pośrodku. Nie wydaje się, byśmy kiedykolwiek wrócili do biura w pełnym wymiarze godzin. Liderzy IT będą musieli dostosować się, aby odnieść sukces, zajmując się tym, jak i kiedy zaplanować przebywanie ludzi w biurze, jak może zmienić się przestrzeń biurowa, aby jak najlepiej wspierać zespoły, oraz jak utrzymać ludzi w kontakcie z zespołem i organizacją podczas pracy w trybie hybrydowym ".

Rozważania dotyczące pracy zdalnej wykraczają poza to, czy współpracownicy przychodzą do biura. Rodenbostel mówi, że powinieneś również zastanowić się, jakie podejście będzie najlepsze dla twojej organizacji w kontaktach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

"Sprawdź, które interakcje z klientami muszą odbywać się osobiście, gdzie warto zwiększyć częstotliwość lub całkowicie się zmienić, aby utrzymać wysoki poziom obsługi klienta" - mówi. "Liderzy muszą bardziej świadomie mierzyć satysfakcję klientów i reagować na ich opinie w środowiskach hybrydowych i w pełni zdalnych".

Zmniejszenie emisji CO2

Gartner przewiduje, że w ciągu kilku lat jedna czwarta dyrektorów ds. IT będzie otrzymywać wynagrodzenie powiązane z wpływem ich zrównoważonych strategii technologicznych. Firma badawcza sugeruje, aby liderzy technologiczni rozważyli pracę nad zmniejszeniem wpływu technologii, które przyjmują, na środowisko, z naciskiem na poprawę ogólnego zrównoważonego rozwoju organizacji.

Toby Alcock, CTO globalnej firmy Logicalis świadczącej usługi IT, twierdzi, że firmy nie mogą już przymykać oczu na znaczący wpływ technologii na środowisko.

"Liderzy IT będą musieli włączyć zrównoważony rozwój do swoich strategii i działań" - mówi Alcock. "Oznacza to przejście na odnawialne źródła energii, odpowiedzialną utylizację e-odpadów i optymalizację sprzętu, aby był bardziej energooszczędny".

Według firmy Gartner, firmy mogą rozważyć "przejście na bardziej dynamiczne i wydajne metody równoważenia dystrybucji energii w centrach danych, takie jak korzystanie z wcześniej wdrożonych funkcji dystrybucji energii lub korzystanie z oprogramowania do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) w celu planowania, pomiaru i dokumentowania zrównoważonych operacji centrum danych".

Firmy powinny dążyć do zrównoważenia wzrostu wydajności z oszczędnościami kosztów, mówi Alcock, analizując efektywność energetyczną i wpływ ich działalności na środowisko.

"W miarę jak firmy coraz dokładniej przyglądają się swoim emisjom, coraz bardziej wnikliwie oceniają również referencje partnerów i dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju" - mówi Alcock. "Dlatego ważne jest, aby sprzedawcy i dostawcy usług zarządzanych byli w stanie zademonstrować własne działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla".

Współpraca z partnerami biznesowymi w celu osiągnięcia obopólnych korzyści

Według Anthony'ego Walsha, wiceprezesa ds. globalnych operacji technicznych w OneStream Software, najbardziej prawdopodobnym sposobem na rozwój menedżerów jest współpraca z kolegami z zespołu biznesowego.

Walsh twierdzi, że ściślejsze dostosowanie się do strony biznesowej może również pomóc w zarządzaniu wymaganiami - i potencjalnymi zagrożeniami - związanymi z szybkim wdrażaniem nowych technologii.

"Istnieje presja na organizację technologiczną, aby wspierała te inicjatywy przy niewielkim lub żadnym dodatkowym finansowaniu" - mówi. "Zwiększa to presję na CIO i zespół kierowniczy, aby prawidłowo ustalić priorytety tego, co można dostarczyć. Wspieraj silniejsze relacje z biznesem w celu zapewnienia akceptacji i zmniejszenia ryzyka związanego z shadow experience".

Artykuł pochodzi z CIO.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200