Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała NEB - Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus (NEB) nawiązuje do idei Bauhausu, która rozwinęła się w okresie przedwojennym w Niemczech. Koncepcja ta promuje zrównoważony rozwój bazujący na funkcjonalności, technologii i estetyce. UE przeznaczyła na koncepcje w duchu NEB 85 mln euro tylko na pierwszą fazę w latach 2021-2022

Michael/Pixabay

Bauhaus promował nowoczesne podejście do sztuki i architektury oparte na połączeniu nowoczesności, funkcjonalności i estetyki, a także poprzez taką sztukę i architekturę - otwartość, dyskusję i wymianę poglądów. Idea Bauhausu rozprzestrzeniła się po całym świecie, mimo że jej rozwój w Niemczech został zahamowany przez nazistów. Nowy Europejski Bauhaus (NEB) jest inicjatywą zaproponowaną przez Ursulę von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej.

„NEB ma za zadanie przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do nowoczesnych, estetycznych rozwiązań i produktów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej emisyjne” – wyjaśnia Justyna Choińska-Jackiewicz, która w Sieci Łukasiewicz - ORGMASZ odpowiada za obszar regulacji i wyzwań technologicznych.

Zobacz również:

  • Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne ws. metawersum

Inicjatywa jest rozwijana w trzech fazach. Pierwsza - projektowanie (2021 r.): tworzenie i rozwijanie pomysłów na transformację miejsca w oparciu o wiedzę i zaangażowanie całej społeczności. Druga - realizacja (2021–2024): wspieranie władz miejskich, lokalnych i regionalnych we wspólnym projektowaniu i inkubacji projektów pilotażowych w różnych państwach członkowskich. I trzecia - rozpowszechnianie (od 2022 r.): popularyzacja pomysłów i rozwiązań NEB, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Komisja Europejska przeznaczyła 85 mln euro w latach 2021-2022 na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Finansowanie pochodzi z różnych programów UE, takich jak: program w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (zwłaszcza konkursy ukierunkowane na misje HE), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komisja zwróciła się również do państw członkowskich o uwzględnienie podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu w swoich strategiach rozwoju terytorialnego i społeczno-gospodarczego oraz o uruchomienie odpowiednich części krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, a także programów w ramach polityki spójności, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich.

W każdym z Państw członkowskich działają Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Nowego Europejskiego Bauhausu – NEB NCP (New European Bauhaus National Contact Points), których zadaniem jest promowanie ww. inicjatywy w danym kraju, jak również aktywne włączanie różnorodnych interesariuszy w realizację projektów zgodnych z koncepcją Nowego Europejskiego Bauhausu. W Polsce rolę NEB NCP pełni Sieć Badawcza Łukasiewicz - wyjaśnia Justyna Choińska-Jackiewicz.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200