Przetarg: system informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe.

System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) ma umożliwiać koordynację pracy policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i innych służb.

Aplikacja SI WCPR ma się składać z następujących komponentów:

1. podsystem przyjęcia zgłoszenia

2. podsystem zintegrowanej łączności wraz z systemem rejestracji rozmów

3. podsystem baz danych

4. podsystem raportowy

5. podsystem monitorowania zgłoszeń.

Zamówienie będzie obejmować m.in. przygotowanie projektu technicznego, dostawę, instalację i konfigurację sprzętu, przeszkolenie użytkowników i administratorów oraz obsługa gwarancyjna i nadzór autorski w wymiarze 1500 roboczogodzin. Zamówienie będzie realizowane od 1 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa

14 lipca 2010 r.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie Urzędu Zamówień Publicznych

Więcej informacji: Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200