Przetarg od podSzewki (cd.)

W przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na wsparcie programu Wrota Polski w aspektach zarządzania programem i architektury systemów informatycznych oraz opracowanie platformy eGovernment dla Wrót Polski złożono cztery oferty.

W przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na wsparcie programu Wrota Polski w aspektach zarządzania programem i architektury systemów informatycznych oraz opracowanie platformy eGovernment dla Wrót Polski złożono cztery oferty.

Nieoczekiwanie najtaniej swoje usługi wyceniła Cap Gemini - 1,6 mln zł. Następne miejsca - w kolejności wysokości ofert - złożyły firmy: (2,8 mln zł), Siemens Business Services (3,9 mln zł) i uznawane za faworyta konsorcjum McKinsey i Infovide (4,8 mln zł).

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną (50%), merytoryczną koncepcją realizacji usług i wykonania produktów (30%), koncepcją współpracy z zamawiającym (10%) oraz koncepcją sposobu zarządzania przedsięwzięciem i kontroli jego realizacji (10%).

Od strony merytorycznej wszyscy startujący gwarantują wysoki poziom wykonania zamówienia, a biorąc pod uwagę zaproponowaną cenę faworytem jest Cap Gemini , który chce rozpropagować ideę projektu Digitales Ruhrgebiet - Cyfrowe Zagłębie Ruhry (http://www.projektruhr.de ), platformy eGovernment realizowanej w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ComArch ma szansę przeforsować koncepcję Wrót Małopolski (http://www.wrotamalopolski.pl ), którą rozwija z pieniędzy MNiI w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Natomiast Siemens i McKinsey - podobnie jak CGE&Y - mają międzynarodowe doświadczenie we wdrażaniu systemów eGovernment.

Na przeszkodzie może stanąć jednak polityka. MNiI pod dowolnym pretekstem może unieważnić przetarg lub wyeliminować ofertę Cap Gemini Ernst & Young, a następnie doprowadzić do ogłoszenia nowego postępowania, tym razem w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji. Chyba że bez względu na cenę ministerstwo zdecyduje się wybrać ofertę najbardziej pasującą.

Eksperci oceniający oferty na Wrota Polski

Waldemar Ozga i Piotr Jakubik - pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej

Zygmunt Danek - były dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MNiI


TOP 200