Przetarg na UMTS w lutym

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości w zakresie GSM 1800 i UMTS. Zainteresowane podmioty mają 30 dni na wniesienie uwag do proponowanych warunków przetargu udostępnionych przez URTiP. Rozstrzygnięcie przetargu na UMTS ma nastąpić najpóźniej do 9 maja br. Sam przetarg rozpocznie się zapewne już w lutym.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości w zakresie GSM 1800 i UMTS. Zainteresowane podmioty mają 30 dni na wniesienie uwag do proponowanych warunków przetargu udostępnionych przez URTiP. Rozstrzygnięcie przetargu na UMTS ma nastąpić najpóźniej do 9 maja br. Sam przetarg rozpocznie się zapewne już w lutym.

Formalnie przetarg będzie najprawdopodobniej ogłoszony w połowie lutego. Do "rozdania" jest kilka bloków radiowych w zakresie 1964,9-1979,7 MHz, 2154,9-2169,7 MHz oraz 1900,1-1905,1 MHz dla usług UMTS oraz 99 kanałów radiowych w zakresie 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz dla ogólnopolskiej sieci działającej w standardzie GSM 1800. Specjaliści utrzymują, że URTiP nie zastosował odpowiednich preferencji dla nowych graczy. Ich zdaniem zwiększyłoby to zainteresowanie przetargiem i gwarantowało odpowiedni bodziec dla rozwoju rynku po pojawieniu się czwartego operatora.

Z drugiej strony Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i PTK Centertel wskazują, że są stawiane w znacznie gorszej pozycji - biorąc pod uwagę kwotę, jaką zobowiązały się zapłacić za koncesję na UMTS (650 mln euro) oraz ewentualną konieczność udostępniania nowemu operatorowi własnej infrastruktury. Tymczasem obecny przetarg zakłada, że startujący w nim nowy operator może zaproponować za zarezerwowanie określonych częstotliwości minimalnie 1,75 mln zł. Specjaliści z Centrum im. Adama Smitha są natomiast zdania, że jedynie niskie koszty wejścia na rynek dla nowych operatorów mogłyby zdynamizować rozwój rynku komórkowego w Polsce.

Przedstawiciele URTiP odpierają zarzuty zapewniając, że "obecnie działających operatorów komórkowych nie można nie dopuścić do przetargu, gdyż kłóciłoby się to z zasadą równości podmiotów". Regulator zapewnia jednak, że zgodnie z nowym Prawem telekomunikacyjnym i przyjętymi rozporządzeniami - jednym z głównych kryteriów przetargowych będzie "zachowanie warunków konkurencji". Złożonym przez operatorów ofertom URTiP - konsultując się z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji - będzie przypisywał odpowiednie punkty wagowe odzwierciedlające niekorzystny, umiarkowany lub korzystny wpływ na "wzrost konkurencyjności na rynku usług łączności ruchomej w Polsce".


TOP 200