Przesyłanie danych przez modem

Raz jeszcze o przyspieszaniu transmisji plików przy połączeniach internetowych.

Raz jeszcze o przyspieszaniu transmisji plików przy połączeniach internetowych.

W jednym z ostatnich numerów Computerworld (CW nr 33/97) przedstawiono metodę znacznego przyspieszenia transmisji plików przy połączeniach z Internetem za pośrednictwem modemu. Polega ona na zmianie wartości domyślnych dwóch parametrów w bazie Registry. Odzewem są listy od czytelników, z których około połowy twierdzi, że zastosowanie zaproponowanej metody spowodowało wzrost szybkości transmisji danych o 15%-100%. Inni nie zauważyli żadnej różnicy, a niektórzy są nawet przekonani, że łącze pracuje wtedy wolniej.

Niestety, zasoby wskazanego w poprzednim artykule serwera WWW (http://www.sns-access.com/~netpro/mtu_edit.zip ) uległy zmianie i obecnie nie oferuje on już pliku mtu_edit.zip, po którego rozpakowaniu uzyskuje się dwa pliki z rozszerzeniem .REG (MTU_edit.reg i Rwn_edit.reg) oraz dokument formatu HTML.

Firma, która udostępniała te pliki, proponuje nowy - .ZIP, ale jest on obecnie dostępny po wniesieniu opłaty w wysokości 10 USD. Nie mam nic przeciwko pobieraniu drobnych opłat za użyteczne aplikacje, ale dobrze wiedzieć, że bezpłatnie można skorzystać z usług narzędzia MTU-Speed, którego autorem jest M. Sutherland (http://www.mjs.u-net.com/mtuspeed/mtuspeed.htm ).

Program MTU-Speed zmienia dokładnie te same dwa klucze w bazie danych Registry (parametry MaxMTU i Rwin), co poprzednie narzędzie. MTU-Speed zmienia wartość parametru MTU (Maximum Transmission Unit) na 576 bajtów (Win95 ustawia domyślnie ten parametr na 1500 B). Parametr MTU powinien przybierać wartość 1500 bajtów wyłącznie wtedy, gdy transmisja danych odbywa się przez sieć LAN, a nie przez łącze komutowane. Jeśli więc ktoś rezygnuje z usług modemu i zamierza komunikować się z serwerem WWW przez kartę sieciową LAN, to powinien pamiętać o przywróceniu parametrowi MTU poprzedniej wartości.

Rwin definiuje parametr Default Windows Value, który powinien być prawie czterokrotnie większy niż MTU (minus 40). Dla MTU równego 576 bajtów, odpowiednia wartość wynosi 2144 bajtów (4x576-40).

Program MTU-Speed nie tylko zmienia wartość parametru MTU na 576 bajtów, ale wyświetla też specjalny suwak, który łatwo pozwala ustawić wartość Rwin. Procedura sprowadza się do ustawienia mnożnika wartości MTU i kliknięcia myszą na przycisku Update Registry, a następnie ponownego uruchomienia systemu Windows 95. Jeśli to konieczne, mnożnik dla parametru Rwin można ustawić na wartość 6, 8 lub 10.

Warto jednak pamiętać, że zmiana wartości MTU i Rwin nie zwiększy szybkości komunikacji z serwerem WWW, jeśli jest on nadmiernie obciążony. Kiedy wprowadzone zmiany nie przynoszą pożądanych efektów, wystarczy kliknąć na przycisku Remove All Settings, a baza danych Registry przybierze pierwotną postać.

Jeśli ktoś nie ma zainstalowanego programu Cfgback.exe (kopia zapasowa Registry), to może znaleźć go na dysku CD-ROM Windows 95 w katalogu \Other\Misc\Cfgback. Obecnie można jednak skorzystać z lepszego programu Eru.exe (katalog \Other\Misc\Eru), który dostępny jest też na serwerze Microsoftu pod adresemhttp://www.microsoft.com/windows/download/eruzip.exe .

Brian Livingston jest współautorem książki pt. „Windows 95 Secrets Gold” i innych pozycji o systemie Windows: mailto:[email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200