Prześwietlenie bez kliszy

Szybkie sieci komputerowe i wydajne systemy przetwarzania obrazu zastępują tradycyjne klisze rentgenowskie.

Szybkie sieci komputerowe i wydajne systemy przetwarzania obrazu zastępują tradycyjne klisze rentgenowskie.

Amerykański Departament ds. Weteranów tworzy dla potrzeb swoich centrów medycznych zintegrowany komputerowy system radiologiczny, korzystający z szybkich sieci komputerowych ATM oraz wydajnych systemów przetwarzania obrazów.

Komputerowe prześwietlenie

Podstawą nowego systemu radiologicznego, mieszczącego się w VA Medical Center w Dallas, będzie sieć komputerowa umożliwiająca personelowi medycznemu przeglądanie i gromadzenie zapisanych w postaci cyfrowej zdjęć rentgenowskich. Według założeń projektu, rozwiązanie ma wyeliminować wydatki ponoszone na tworzenie i gromadzenie tradycyjnych zdjęć rentgenowskich, których liczba wzrasta każdego dnia przynajmniej o tysiąc. Zdaniem przedstawicieli centrum, koszty zarządzania obecnie eksploatowanym, tradycyjnym systemem radiologicznym wynoszą rocznie ok. 1 mln USD. System cyfrowy przede wszystkim zapewni personelowi medycznemu większą dostępność obrazów. Dotychczas szpitale traciły 8-12% zdjęć w wyniku pomyłek popełnionych m.in. przy ich klasyfikacji i przenoszeniu w różne miejsca.

System dla szpitala w Dallas tworzy IBM. Kontrakt wartości ok. 6,3 mln USD obejmuje stworzenie sieci i wdrożenie aplikacji Picture Archival and Communication System (PACS). Oprogramowanie PACS służy do wyszukiwania i przeglądania cyfrowych obrazów. Ma ono korzystać z szybkiej sieci o bardzo dużej przepustowości, opartej na technologii ATM. Innymi elementami projektu radiologicznego będą systemy Fuji Computed Radiography, które zastąpią konwencjonalny sprzęt do wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz monitory Dataray Model DR110 21'' o bardzo dużej rozdzielczości (2Kx2,5K). Do gromadzenia obrazów koncern dostarczy centrum medycznemu rozwiązanie korzystające z platformy RS/6000 oraz systemu 7137 RAID. IBM stworzy także bibliotekę zdjęć, mieszczącą się na nośnikach optycznych, gromadzącą ponad 8 TB danych.

Kluczowym elementem projektu jest dostarczenie służbom medycznym obrazów bardzo dobrej jakości, niezbędnej przy pracach diagnostycznych. Po instalacji systemu PACS personel centrum medycznego dla weteranów będzie w stanie przetwarzać cyfrowe obrazy medyczne pochodzące z wielu źródeł. Pracownicy szpitala będą mogli wywołać z pamięci zdjęcie pacjenta i obejrzeć ja na dużym monitorze stacji roboczej. Dodatkowe informacje kliniczne mają być dostarczane za pomocą specjalnego interfejsu między PACS a istniejącym już Systemem Informacyjnym Szpitali dla Weteranów.

Początkowo w centrum medycznym Spinal Cord Injury Center będzie zainstalowany system mini-PACS. W trakcie pracy testowej wersji systemu przeszkoleni zostaną radiolodzy i lekarze. Centrum medyczne w Dallas nie jest jedynym, które zdecydowało się na wdrożenie cyfrowego systemu gromadzenia zdjęć rentgenowskich. Podobne systemy są obecnie wdrażane w pozostałych centrach medycznych podlegających Departamentowi ds. Weteranów - Detroit, Houston, Bostonie, West Palm Beach. Cyfrowy system radiologiczny od 3 lat funkcjonuje w jednym ze szpitali w Baltimore.


TOP 200