Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Badanie „Computerworld”

Computerworld Cyfrowa transformacja może odmienić oblicze firm sektora przemysłowego, podnosząc bezpieczeństwo systemów i danych oraz zapewniając ciągłość działania biznesu. To największe priorytety w Cyfrowa transformacja może odmienić oblicze firm sektora przemysłowego, podnosząc bezpieczeństwo systemów i danych oraz zapewniając ciągłość działania biznesu. To największe priorytety w budowaniu strategii IT oraz najpilniejsze inwestycje w ramach cyfryzacji firm. Zdaje się, że choć pandemia COVID-19 miała dość neutralny wpływ na funkcjonowanie firm produkcyjnych, to dla wielu z nich stała się czynnikiem, który przyspieszył cyfryzację oraz zwiększył znaczenie działu IT.

Z badania „Computerworld”, przeprowadzonego na zlecenie Intel i Polcom – operatora polskiej chmury dla biznesu wynika, że niemal co trzecia firma w Polsce już dzisiaj prowadzi projekty związane z cyfrową transformacją. 22% podmiotów z tej grupy pilotażowo cyfryzuje wybrane obszary, 24% jest w fazie wdrażania, zaś pozostałe 25% deklaruje wysoki poziom zaawansowania w procesie transformacji cyfrowej.

Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Badanie „Computerworld”

Organizacje, które od lat rozwijały się cyfrowo w dobie pandemii mogą mówić o sukcesie – są lepiej przystosowane do niespodziewanych zmian, w tym tych związanych z obecną sytuacją, bo posiadają sprawdzone narzędzia, partnerów i procedury – komentuje Marcin Gwóźdź, prezes zarządu firmy Polcom. Natomiast firmy, dla których cyfryzacja nie była wcześniej priorytetem, teraz muszą – w zależności od modelu biznesowego – w przyspieszonym trybie nadrabiać ewentualne zaległości – dodaje szef operatora polskich chmury obliczeniowej.

Priorytetami w budowaniu strategii IT okazują się być bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania biznesu. Takiego zdania jest 86% respondentów i żadna inna przesłanka (pod względem liczby odpowiedzi udzielonych przez uczestników badania) nie zbliżyła się nawet do tego wyniku. Największym wyzwaniem w tym obszarze będą ochrona danych przed kradzieżą lub inwigilacją (72% wskazań) oraz ochrona danych przed utratą lub uszkodzeniem (66%).

Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Badanie „Computerworld”

Poza wymienioną potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania firmy, menedżerowie za bardzo ważne lub co najmniej ważne uznali poprawę zarządzania danymi i możliwość dostarczania biznesowi informacji pomagających w podejmowaniu decyzji (łącznie 84% wskazań) – wynika z ankiet zebranych przez „Computerworld”.

W opinii menedżerów IT, cyfryzacja przyniesie wymierne efekty w postaci podniesienia jakości i niezawodności procesów (79% wskazań jako kluczowe lub ważne) oraz automatyzacji procesów produkcyjnych (72%). Cyfrowa transformacja obejmuje obszary dotychczas analogowe – od prostego odejścia od papieru, po działania w kierunku Przemysłu 4.0. W opinii respondentów podjęte działania pośrednio przełożą się na lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami (79%).

Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Badanie „Computerworld”

Z wyników badania wyłania się także obraz sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która z jednej strony okazała się katalizatorem pozytywnych zmian, z drugiej zaś miała dość neutralny wpływ na funkcjonowanie działów IT. W największych przedsiębiorstwach i korporacjach pandemia stała się czynnikiem, który przyspieszył cyfryzację (22% wskazań vs. 17% w średnich firmach) oraz zwiększyła znaczenie działów IT (28% vs. 22%). W rezultacie sprawni menedżerowie mogli potraktować pandemię COVID-19 jako szansę na realizację projektów z zakresu cyfrowej transformacji - oderwania pracowników od miejsca pracy (digital workplace), digitalizacji i automatyzacji procesów czy poprawy jakości obsługi klientów, w tym możliwości załatwienia wielu spraw online, bez potrzeby kontaktu osobistego. Być może pandemia obnażyła również braki w pewnych obszarach i potrzebę cyfryzacji kolejnych procesów biznesowych.

Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Badanie „Computerworld”

W jaki sposób firmy z branży podchodzą do konieczności cyfryzacji? Na jakim są etapie i jakich efektów oczekują? Czy korzystanie z chmury staje się coraz bardziej powszechne? Pobierz pełny raport, aby dowiedzieć się jak w rzeczywistości wygląda informatyczna codzienność i plany cyfryzacji w sektorze przemysłowym.

Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Badanie „Computerworld”