Przełączniki IP zapewnią szerokopasmowy dostęp przez sieć kablową

Jeśli chodzi o szerokopasmowy dostęp do Internetu, użytkownicy mają dzisiaj do dyspozycji różne rozwiązania, w tym takie technologie jak T-1/E-1 (cyfrowa transmisja danych z szybkością 1,5/2 Mb/s) czy DSL (Digital Subscriber Line). Jednak połączenie E-1 jest drogie, a technologia DSL nie jest wszędzie dostępna. Pojawiła się jednak ostatnio nowa technologia, dzięki której przedsiębiorstwo - być może - będzie mogło wydzierżawić szerokopasmowe, dedykowane połączenie IP, wykorzystujące standardowe współosiowe kable.

Jeśli chodzi o szerokopasmowy dostęp do Internetu, użytkownicy mają dzisiaj do dyspozycji różne rozwiązania, w tym takie technologie jak T-1/E-1 (cyfrowa transmisja danych z szybkością 1,5/2 Mb/s) czy DSL (Digital Subscriber Line). Jednak połączenie E-1 jest drogie, a technologia DSL nie jest wszędzie dostępna. Pojawiła się jednak ostatnio nowa technologia, dzięki której przedsiębiorstwo - być może - będzie mogło wydzierżawić szerokopasmowe, dedykowane połączenie IP, wykorzystujące standardowe współosiowe kable.

Przełączniki IP zapewnią szerokopasmowy dostęp przez sieć kablową

Szerokopasmowy dostęp przez kabel współosiowy

Trzeba w tym momencie podkreślić, że typowe sieci kablowe mają szereg ograniczeń, powodujących, że dostęp do Internetu oparty na takiej technologii nie zawsze zdaje egzamin. Przepustowość jest współużytkowana przez wielu końcowych użytkowników, co oznacza, że w momentach szczytowego zapotrzebowania jakość usług świadczonych przez takie połączenie pozostawia wiele do życzenia. Architektura systemów kablowych powoduje, że każdy użytkownik musi czekać na pozwolenie, zanim zacznie transmitować dane. Opóźnienia są prawdziwą zmorą takich połączeń i uruchamianie aplikacji przesyłających dane w czasie rzeczywistym (VoIP czy transmitowanie obrazów wideo) jest bardzo ryzykowane. Operatorzy kablowi oferują przepustowości od 1 do 3 Mb/s (chodzi o standardowe technologie). Może to wystarczyć użytkownikowi domowemu lub niewielkiej firmie. Jednak dla większej instytucji, która chce uruchamiać wymagające aplikacje biznesowe i mieć pewność, że będą one pracować absolutnie niezawodnie, jest to zdecydowanie za mało.

Nowa technologia ma duże szanse powodzenia wszędzie tam, gdzie działają hybrydowe sieci typu HFC (Hybrid Fiber Coaxial - miedziano-optyczna technologia stosowana przez operatorów telewizji kablowej). Nowa technologia w połączeniu z siecią HFC pozwala operatorom kablowym oferować każdemu subskrybentowi (przedsiębiorstwu) dedykowaną przepustowość. Dysponując takim systemem, przedsiębiorstwo ma do dyspozycji swoje własne dedykowane połączenie IP (oparte na technologii przełączania), którego przepustowość można skalować w przedziałach od 5 do 40 Mb/s (do abonenta) i od 500 kb/s do 8 Mb/s (od abonenta).

Ponieważ przepustowość jest tu na stałe rezerwowana (blokowana) dla każdego użytkownika, przypomina to dostęp przez dedykowane połączenie E-1 24 godz./7 dni w tygodniu. System dedykowanych kanałów IP składa się z rutera przełączającego IP (zlokalizowanego po stronie dostawcy usługi) i bramy/rutera IP (zlokalizowanego po stronie użytkownika).

Sercem platformy jest ruter przełączający instalowany na początku łącza (u dostawcy usługi). Urządzenie to pełni rolę interfejsu sprzęgającego rutery systemu kablowego i systemy przełączające (które przesyłają dane, głos i obrazy wideo). Ruter przełączający komunikuje się z ruterem przełączającym IP przez szybkie połączenie Gigabit Ethernet. Stąd pakiety IP są (od rutera przełączającego IP) dostarczane przez kabel do poszczególnych subskrybentów (przedsiębiorstw). Pakiety są transmitowane z wykorzystaniem modulacji kwadraturowej - QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Po stronie przedsiębiorstwa urządzenie dostępowe (brama/ruter) demoduluje transmitowane sygnały i wyodrębnia z nich pakiety IP, dostarczając je następnie użytkownikom końcowym przez sieć Ethernet 100Base-T. System jest tak zaprojektowany, że obsługuje dostęp do Internetu i cały ruch pakietów WAN, wspierając całą gamę aplikacji, w tym systemy e-mail i inne ważne aplikacje biznesowe.

Ruter przełączający oferuje funkcje QoS (jakość świadczonych usług) i programy zarządzające ruchem pakietów, pracujące zgodnie z uznanymi przez przemysł informatycznymi standardami, takimi jak DS (Differentiated Services) i MPLS (Multi-Protocol Label Switching). Ponieważ ruter przełączający łączy technologię IP/QoS z technologią transportu (dzięki której przepustowość łącza sprzęgającego przedsiębiorstwo z systemem kablowym jest stała), w środowisku takim nie ma potrzeby implementowania dodatkowych mechanizmów kontrolujących opóźnienia. Jak wiadomo, mechanizmy takie są niezbędne tam, gdzie przepustowość jest współużytkowana przez wielu odbiorców. Tu nie mamy takiej sytuacji. Dzięki wykorzystaniu standardów QoS, opracowanych przez Internet Engineering Task Force, strumienie pakietów są przesyłane płynnie między siecią szkieletową i obrzeżem sieci, a następnie są dostarczane w ten sam przezroczysty sposób do interfejsu fizycznego pracującego po stronie użytkownika (tzw. ostatni kilometr), stosując typowy protokół sygnalizacyjny QoS.

Dysponując stałą przepustowością, przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem uruchamiać wymagające aplikacje: wideokonferencje, zdalne monitorowanie systemów i zabezpieczeń, wykonywanie kopii zapasowych danych, VPN i VoIP. Dzięki dedykowanej przepustowości w środowisku takim nie występują opóźnienia i nie trzeba się tu już silić na instalowanie dodatkowych mechanizmów usprawniających pracę usług QoS. Połączenie pracuje bardzo stabilnie, ponieważ jest obsługiwane przez wysokiej klasy rutery przełączające (niezawodność 99,999 proc.), które obsługują dodatkowe rozwiązania, np. automatyczne przełączanie ruchu pakietów na zapasowe moduły.

Ważne jest i to, że przepustowość można dynamicznie skalować i operator może w każdej chwili zwiększyć przepływność połączenia do poziomu na przykład 40 Mb/s, jeśli tylko abonent wyrazi takie życzenie.


TOP 200