Przeglądarka po 32 miesiącach oczekiwania

Netscape udostępnił najnowszą, szóstą wersję przeglądarki. Powstała ona przy współudziale kilku tysięcy ochotników.

Netscape udostępnił najnowszą, szóstą wersję przeglądarki. Powstała ona przy współudziale kilku tysięcy ochotników.

Sympatycy Netscape'a musieli czekać prawie 3 lata na kolejną wersję pakietu internetowego. Przedstawiciele firmy, należącej obecnie do America Online (AOL), przekonują, że pakiet jest kamieniem milowym w rozwoju Netscape Communications, pioniera oprogramowania dla WWW. Tymczasem wielu analityków i klientów dawno już rozstrzygnęło rozpoczętą w połowie lat 90. wojnę przeglądarek na korzyść Microsoftu i jego Internet Explorera. Przeglądarka Microsoftu jest obecnie dostępna w wersji 5.5, ale w przygotowaniu jest już kolejna wersja 6.0. Internet Explorer jest dołączany do systemu operacyjnego Windows. Natomiast America Online, która planuje połączenie z Time Warner, zamierza dystrybuować Netscape 6.0 na CD, sprzedawanych wraz z popularnymi czasopismami wydawanymi przez ten koncern medialny.

Nie za późno?

Stworzenie nowej przeglądarki zajęło firmie aż 32 miesiące. Wyglądem szósta wersja przypomina wprawdzie poprzednie, ale jest to zupełnie nowe, opracowane niemalże "od zera" oprogramowanie. Tak długi cykl produkcyjny oprogramowania był związany z przyjętą przez Netscape'a metodologią jego tworzenia. "Szóstka" była rozwijana jako open source pod auspicjami organizacji Mozilla.org. W pracach nad Netscape 6.0 uczestniczyło kilka tysięcy ochotników z całego świata. Nie bez znaczenia dla terminu premiery były także zmiany personalne w firmie - z udziału w projekcie zrezygnowało kilku kluczowych menedżerów i programistów.

Netscape 6.0 zawiera wiele usprawnień. Pierwsze różni- ce są widoczne tuż po uru- chomieniu przeglądarki. Po lewej stronie głównego ekranu umieszczono przesuwane okno z zakładkami, zawierające skróty do najpotrzebniejszych funkcji, kontaktów, wiadomości, a także samodziel- nie zdefiniowanych zasobów. Dzięki zastosowaniu tzw. motywów (themes) wygląd okna programu można dostosowywać do własnych upodobań. Netscape udostępnił na swoich stronach narzędzia do ich tworzenia, kopiując strategię przyjętą przez autorów programu . Do opracowywania motywów służy specjalny język XUL (eXtensible User-interface Language), wykorzystujący XML.

Usprawniono moduł Messenger, który pozwala obecnie na korzystanie z dowolnej liczby kont pocztowych bez konieczności ponownego włączania programu. W oknie dialogowym preferencji użytkownik ma możliwość zarządzania hasłami, plikami cookie (można np. odmówić ich stworzenia) czy pamięcią cache.

Wewnętrzna rewolucja

Podstawą najnowszej prze- glądarki jest nowy moduł, odpowiedzialny za wyświetlanie stron - Gecko. Znacznie przyspiesza on "ładowanie" stron. Zaletą nowego produktu Netscape'a, którą docenią przede wszystkim administratorzy serwisów WWW, jest zgodność z otwartymi stan-dardami. Netscape podkreśla kompatybilność z Javą, licząc na wzrost zainteresowania producentów aplikacji działających w przeglądarce. Wyjątkiem jest niestandardowa implementacja języków DHTML i Document Object Model. Netscape 6.0 ma kłopoty z obsługą niektórych zdarzeń ję- zyka JavaScript. Wszystko to może powodować proble- my w działaniu skomplikowanych elementów, np. dynamicznych menu. Błędy wyświetlania występują jednak rzadko - najczęściej tam, gdzie strony były optymalizowa- ne pod kątem Internet Explorera lub poprzednich wer- sji przeglądarek Netscape'a. Stabilność programu jest jednak zdecydowanie większa niż w przypadku wersji 4.x, a w najbliższych miesiącach należy się spodziewać małych uaktualnień.

W szóstej wersji pakietu Netscape program pocztowy, program do pogawędek i przeglądarka zostały w pełni zintegrowane - wcześniej były to niezależne aplikacje. Firma zrezygnowała z nazwy Communicator. Część funkcji nowej przeglądarki powiązano z popularną witryną Netscape.net, podobnie jak uczy- nił Microsoft zamieszczając w Internet Explorerze łącza do witryn MSN.


TOP 200