Przegląd produktów

MaxiSAD firmy Galas

Program MaxiSAD usprawnia wypełnianie formularzy SAD, SAD-BIS i DWC, automatycznie wykonując związane z tym obliczenia - np. rozliczenie kosztów transportu na pozycje towarowe. Dzięki możliwości archiwizowania wypełnionych wcześniej deklaracji celnych nowa deklaracja może być tworzona poprzez wprowadzenie tylko niezbędnych zmian. Taki sposób pracy pozwala m.in. na stworzenie biblioteki wzorców dokumentów.

W trakcie wypełniania formularza SAD program MaxiSAD dostarcza pomocniczej informacji opisu wypełnienia pola zgodnego z aktualnym stanem prawnym, a przy tym udostępnia użytkownikowi wiele łatwych w użyciu baz danych: kont bankowych, kodów procedur, kursów walut, eksporterów, importerów, osób odpowiedzialnych finansowo, urzędów celnych, kodów PCN wraz ze stawkami i symbolem jednostki. Program pozwala na przenoszenie pól oraz wprowadzanie symboli i kodów wprost z wyświetlonych list do odpowiednich pól formularzy. Ponadto umożliwia np. automatyczne obliczenie i przenoszenie pól dotyczących opłat z opcją dopisania płatności akcyzy, a używając kalkulatora pozwala na automatyczne przenoszenie wyniku obliczeń do dokumentu.

MaxiSAD sprawdza poprawność ręcznie wprowadzonych symboli i kodów. Pozwala na automatyczne sprawdzenie - dla niektórych pól - poprawności ich wypełnienia. Zapewnia automatyczne rozłożenie zagranicznych kosztów transakcyjnych (transport, ubezpieczenie i inne) na poszczególne pozycje towarowe, uwzględniając ich wartość lub masę.

Program pracuje w trybie tekstowym pod kontrolą DOS (lub w oknie DOS-owym w środowisku Windows). Na pulpicie widoczny jest pasek opuszczalnego menu i pasek stanu, z wyświetlaną informacją o bieżących skrótach klawiszowych i opisem aktualnej pozycji menu. Program nie ma takich funkcji, jak zarządzanie uprawnieniami użytkowników czy archiwizacja obsługiwanej informacji. Korzysta z wbudowanej taryfy celnej. Łatwość obsługi powoduje, że szybko można poznać jego funkcje i sprawnie się nim posługiwać.

MaxiSAD ma niewygórowane wymagania sprzętowe: komputer z procesorem minimum 386 MHz, 4 MB RAM, drukarka igłowa. Umożliwia korzystanie z myszy i współpracę z dwoma drukarkami naraz, drukując SAD i DWC jednocześnie.

W ofercie firmy Galas znajdują się również inne programy związane z obsługą celną: OC (Rozliczanie Odpraw Czasowych), MaxiF (Fakturowanie Wielowalutowe) czy Skład (Skład Celny).

SAD firmy Systemy Komputerowe Główka SA

Program SAD - System Emisji Wniosków Celnych - jest programem, napisanym w Clipperze, przeznaczonym dla importerów, eksporterów, firm spedycyjnych i urzędów celnych. Umożliwia szybkie wypełnianie dokumentów SAD, SAD BIS i DWC (Deklaracja Wartości Celnej). W ramach licencji użytkowej dostarczane są uaktualnienia taryfy celnej w wersji elektronicznej. SAD jest jednym z modułów Systemu Obsługi Procedury Uproszczonej.

Powiększ

Program działa w trybie tekstowym. Na pulpicie użytkownika widoczna jest listwa z pozycjami wejściowymi do opuszczalnego menu. Niektóre z nich (odpowiadające modułom programu SAD) mają własny system menu (np. wejście DWC). Program nie umożliwia korzystania z myszy, pozwala na tworzenie kopii zapasowej wprowadzanych danych, stosowanie systemu haseł i określanie użytkowników korzystających z programu.

Wersja standardowa programu zawiera: obsługę podmiotów gospodarczych (nazwa, adres, regon, numer konta), pełną taryfę celną (stawki cła i podatków z uwzględnieniem stawek specyficznych np. EFTA, DEV, LDC), moduł emisji DWC, aż 90 algorytmów kontroli dokumentu SAD, 30 algorytmów kontroli dokumentu SAD-BIS oraz rozbudowany moduł konfiguracyjny, pozwalający na dostosowa- nie systemu do lokalnych zasad interpretacji sposobu wypełniania dokumentu.

Wśród podstawowych funkcji programu warto wymienić rejestrację niezbędnych informacji potrzebnych do utworzenia wniosku SAD, SAD-BIS i DWC oraz kontrolę merytoryczną i formalną wprowadzonych danych. Program automatycznie nalicza należności celne i podatkowe, pozwala na stosowanie kilku typów akcyzy PCV dla danej pozycji towarowej. Inne praktyczne właściwości programu to możliwość łączenia pozycji towarowych i tworzenia własnego skorowidza najczęściej odprawianych towarów, symulacja wielkości należności celnych i podatkowych oraz współpraca z systemem obsługi składu celnego. Jest najdroższym wśród prezentowanych programów, ale przyznano mu najwyższe oceny za oferowane właś-ciwości (włącznie z doskonałym internetowym serwisem oraz najbardziej rozbudowaną i bogatą w informacje z zakresu zagadnień celnych witry- ną WWW).

Wymagania techniczne programu nie są wygórowane: komputer PC z procesorem 486, 8 MB RAM i system operacyjny zgodny z DOS (np. MS DOS 5.0 lub nowszy, DR DOS), 22 MB na dysku twardym oraz drukarka zgodna ze standardem EPSON. Program może pracować w sieci Novell, Lantastic, Windows for Workgroups itp. i współpracować z kilkoma drukarkami jednocześnie (kolejkami wydruków podczas pracy sieciowej).

SAD firmy KEN-SOFT

Program SAD firmy KEN-SOFT ułatwia wypełnianie formularzy zgłoszeń celnych SAD i SAD BIS oraz umożliwia drukowanie deklaracji wartości celnych DWC.

Program automatycznie oblicza - zgodnie z wybraną przez użytkownika metodą - wartość celną towarów, podając ją w zł, oraz cło i podatki na poszczególne towary, sumuje naliczone kwoty i wartości, by określić wartość zbiorczą. Dane do obliczeń pobierane są z odpowiednich baz danych: obowiązujący kurs waluty, stawki celne i stawki podatków. W czasie pracy program kontroluje wprowadzanie danych pod względem formalnym i logicznym, zmniejszając ryzyko powstawania błędów.

Po uruchomieniu programu, na ekranie widoczna jest kopia arkusza SAD z podświetlonym polem do bieżącej edycji. Po naciśnięciu klawisza F9, ukazuje się listwa opuszczalnego menu, dzięki któremu można m.in. ustalić rodzaj wyświetlania taryfy celnej, sposoby realizacji obliczeń (w tym związanych z naliczeniem VAT) czy parametry druku formularzy.

Aby ułatwić pracę, program zawiera wiele spisów, z których można przenieść wybrany kod lub tekst do właściwego pola arkusza. Przede wszystkim należy wymienić tu taryfę celną do kodowania towarów, zawierającą stawki celne autonomicznie, podstawowe, DEV, LDC, zawieszone i kontyngenty, stawki podatku VAT i akcyzowego oraz uzupełniające jednostki miary stosowane dla konkretnych pozycji.

Dostępne są również takie wykazy danych, jak lista krajów z symbolami obowiązującymi przy wypełnianiu formularzy SAD oraz określeniem rodzaju stawek lub preferencji, jakie mogą być zastosowane przy naliczaniu cła, wykaz urzędów, oddziałów i posterunków celnych wraz z ich kodami, wykaz walut i ich symboli akceptowanych przez urzędy celne, wykaz kodów metod płatności czy kodów rodzajów transakcji i kodów rodzajów transportu.

Inny typ wykazów to rejestry systematycznie uzupełniane przez użytkownika. Są to tabele walut, rejestry firm, osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, spisy banków, numerów kont i inne.

Program SAD pracuje na komputerach PC. Do współpracy z nim można wykorzystać drukarki mozaikowe ze względu na konieczność drukowania dokumentów na 4 kartkach jednocześnie.

Programem firmy KEN-SOFT posługuje się w Polsce prawie tysiąc użytkowników - korzystają z niego m.in. działy aparatury Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, POSNET s.c. czy kutnowska POLFA.

Firma KEN-SOFT prowadzi rejestr użytkowników i oferuje aktualizację programów przesyłaną na dyskietkach. SAD KEN-SOFT-u jest najtańszym programem spośród prezentowanych produktów.

TurboSAD firmy Huzar Software

TurboSAD firmy Huzar Software to pracujący w trybie tekstowym program do wypełniania dokumentów: SAD, SAD-BIS, SDA, DWC, EUR, CMR, a także UCZ/O i UCZ/Z. Napisano go w Turbo Pascalu 7 firmy Borland i B-Tree Filera firmy Turbo Power. Korzysta on z tekstowego interfejsu, myszy, opuszczalnego menu, suwaków do przewijania treści każdego okna i całej gamy skrótów klawiszowych.

Program zawiera taryfę celną wraz ze stawkami zawieszonymi, kontyngentowymi, stawkami VAT-u i akcyzy. Dysponuje własnymi bazami danych, w tym definiowanymi przez użytkownika (kontrahenci, synonimy, teksty, słownik symboli). Jest programem, który można dostosować do nawet najbardziej skomplikowanych wymagań użytkownika. Można tego dokonać za pośrednictwem rozbudowanego systemu menu, które zostało tak opracowane, że praca z programem jest łatwa.

Program umożliwia wystawianie faktur VAT, rachunków przelewów, współpracuje z kasą fiskalną FP600 firmy Elzab. Podobnie jak inne tego typu produkty, pozwala na gromadzenie dokumentów i ich modyfikację. Może pracować w trybie sieciowym. Nie korzysta z systemu haseł i nie ma wbudowanych funkcji do archiwizowania danych.

Z systemu TurboSAD korzysta ponad 1500 użytkowników. Wszystkim klientom firma Huzar Software zapewnia serwis i możliwość bezpłatnych konsultacji w sprawach związanych z programami i tematyką celną - przez telefon lub e-mail. Za pośrednictwem Internetu można też dokonać aktualizacji programów czy stowarzyszonych baz.

WinSAD firmy Huzar Software

WinSAD jest rozwinięciem programu TurboSAD. Za jego pomocą można tworzyć wszelkie rodzaje dokumentów SAD, przy czym wiele operacji program wykonuje samodzielnie - np. oblicza cła (również specyficzne i dodatkowe), akcyzę, akcyzę za opakowanie czy VAT.

Program został zaprojektowany i wykonany przez wrocławską firmę Huzar Software za pomocą narzędzi Delphi firmy Inprise, a strukturę baz danych wykorzystywanych w programie oparto na bazie Paradox. Zastosowana technologia umożliwiła stworzenie przyjaznego, intuicyjnego interfejsu użytkownika, co spowodowało, że korzystanie z aplikacji jest łatwe. Sprzyja temu graficzne środowisko pracy, system opuszczalnych menu, zakładki na oknach, pionowa listwa (panel) z wstawianymi funkcjami i narzędziami, umożliwiająca konfigurowanie pulpitu itp.

Program wyposażono w kompleksową taryfę celną wraz ze stawkami zawieszonymi, kontyngentowymi, VAT-u i akcyzy. Zawiera własne bazy danych definiowane przez użytkownika: kontrahenci, synonimy, teksty, słownik symboli. Zapewnia możliwość gromadzenia dokumentów i ich późniejszej modyfikacji. Może także pracować w trybie sieciowym i ma wbudowany system zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami.

Dzięki otwartości zastosowanych rozwiązań istnieje możliwość łącze- nia programu z innymi systemami w przedsiębiorstwie, np. można automatycznie przygotować specyfikację towarów dla dokumentu SAD na podstawie faktury w postaci elektronicznej oraz słownika symboli (bazy zawierającej szczegółowy opis sprowadzanych towarów).

WinSAD, mimo pracy w trybie graficznym, zapewnia wydruk dokumentów w trybie tekstowym na dowolną drukarkę igłową lokalną lub w sieci. Program drukuje na formularzach SAD, SAD-BIS, SDA, DWC i DWC-BIS, CMR, EUR, UCZ w trybie tekstowym. W trybie graficznym może drukować specyfikację sprowadzonych towarów z faktur, a także graficznie dokumenty UCZ.

Aplikację WinSAD można rozszerzyć o moduł Rejestru Procedur Uproszczonych. Po wypełnieniu SAD-u cząstkowego wszystkie in formacje z tego dokumentu zostaną przeniesione do rejestru.

Na podstawie dokumentów cząstkowych SAD, w zależności od kryterium zgodności, program automatycznie tworzy odpowiednie dokumenty SAD - uzupełniające, które należy przedstawić w urzędzie celnym. Wydruki z rejestru spełniają wszystkie wymagania urzędów celnych. Program ma wiele zabezpieczeń, uniemożliwiających wprowadzanie zmian w rejestrze osobom niepowołanym. Każda modyfikacja rejestru (można zmieniać tylko informacje nie wpływające na spójność danych) jest przez program rejestrowana.

Z myślą o użytkownikach, którzy nie tworzą wielopozycyjnych dokumentów SAD, powstała uproszczona wersja programu - WinSAD Lite. Program ten różni się od programu WinSAD tym, że nie działa w sieci. Za jego pomocą można drukować tylko takie dokumenty SAD, które składają się nie więcej niż z trzech pozycji (grup) towarowych. WinSAD Lite ma status shareware i można go używać nieodpłatnie do niekomercyjnych zastosowań.

WinSAD pracuje na komputerze z systemem operacyjnym Windows 95/98 lub NT współpracującym z drukarką igłową do wydruku formularzy SAD, SAD-BIS.

Według firmy Huzar Software, z wersji SAD dla Windows korzysta już ponad 200 użytkowników, a ponad 80% tej liczby to licencje jednostanowiskowe. Wśród użytkowników systemu są także duże firmy np. Volvo, Scania, IKEA.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200