Przegląd prasy zagranicznej

Interaktywnie i bez kabla

Ogromna popularność telefonii bezprzewodowej na świecie nasuwa pytanie, kiedy użytkownicy Internetu - korzystający z niego przy użyciu linii telefonicznych czy łączy stałych - zażądają dostępu za pośrednictwem łączności bezprzewodowej. Próby odpowiedzi na to pytanie możemy odnaleźć w - wydawanym przez International Data Group - magazynie The Industry Standard w artykule Going Wireless.

Analitycy rynku telekomunikacyjnego przewidują, że liczba użytkowników bezprzewodowych sieci umożliwiających dostęp do zasobów Internetu wzrośnie z zaledwie 60 tys. dziś do ponad 1,5 mln w 2004 r., nie licząc wielu milionów pracowników w terenie, korzystających z zasobów sieci korporacyjnych. Firmy telekomunikacyjne i producenci oprogramowania już teraz łączą siły, by doskonalić technologię i zawczasu uzyskać przewagę konkurencyjną.

Operatorzy sieci komórkowych już dzisiaj oferują podstawowe usługi, takie jak dostęp do poczty elektronicznej czy serwisów informacyjnych. Wydłuża się lista telefonów komórkowych i komputerów naręcznych, umożliwiających przeglądanie stron WWW. Spadają ceny urządzeń pozwalających na podłączenie laptopów do sieci bezprzewodowych. W tyle nie pozostają America Online czy Yahoo!, tworzące wersje swoich portali dostosowane do niewielkich ekranów palmtopów i ograniczonych prędkości transmisji. Wszystkie te zabiegi czynione są jednak nieco na wyrost. Według danych Forrester Research, w roku 1999 wydatki na transmisję danych stanowiły zaledwie 0,2% funduszy na łączność bezprzewodową w Stanach Zjednoczonych. Udział transmisji danych w ogólnym przychodzie operatorów sieci bezprzewodowych dopiero w 2005 r. wzrośnie do 15%.

W magazynie można również przeczytać o budzącym się w USA zainteresowaniu telewizją interaktywną. Podjęte na początku lat 90. pierwsze próby udostępnienia serwisów informacyjnych czy usług typu telewizja na życzenie zakończyły się niepowodzeniem. Okazały się one zbyt drogie i mało przyjazne dla użytkownika. Sukces brytyjskiego Teletextu i francuskiego Minitela skłonił jednak amerykańskie sieci telewizyjne, operatorów telekomunikacyjnych i producentów oprogramowania do podjęcia kolejnej próby.

--------------------------------------------------------------------------------

The Industry Standard, www.thestandard.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200