Przegląd prasy zagranicznej

Ludziom poświęcone

"Z naszych badań wynika, że ludzie są dopiero na 9. miejscu na liście najważniejszych zasobów naszej organizacji, na 8. jest kalka maszynowa" - stwierdza szef Dilberta, bohatera komiksów Scotta Adamsa. Autorytety współczesnej nauki o zarządzaniu upierają się jednak, że to właś-nie ludzie są najważniejszym zasobem organizacji - należy o nich dbać, dopieszczać ich na równi z klientami i odkrywać ich nie wyartykułowane potrzeby. Na pytanie: "Jak zatrzymać najlepszych pracowników", próbują odpowiedzieć autorzy artykułu Job Sculpting: The Art. of Retaining Your Best People, zamieszczonego w ostatnim Harvard Business Review.

Na podstawie wieloletnich badań odkryli oni, że ostateczny wpływ na stopień zadowolenia z pracy ma jej zgodność z głęboko wbudowanymi w osobowość zainteresowaniami życiowymi. Autorzy wyróżnili osiem takich obszarów zainteresowań. Tym, co fascynuje ludzi, są: zastosowanie technologii, analiza ilościowa, rozwijanie teorii i koncepcji, myślenie abstrakcyjne, produkcja kreatywna, doradzanie, szkolenie innych, pełnienie roli mentora, zarządzanie ludźmi i relacjami, sprawowanie kontroli nad organizacją, wywieranie wpływu poprzez język i przedstawianie nowych idei. Większość ludzi nie rozpoznaje jednak własnych potrzeb. Decydując się na daną pracę, kieruje się związanymi z nią możliwościami finansowymi, prestiżem, opinią innych ludzi. Rolą menedżera jest więc stałe obserwowanie pracowników i przydzielanie ich do właś-ciwych z punktu widzenia ich osobowości zadań, tak aby nie stanąć nagle w obliczu odejścia najlepszych ludzi.

--------------------------------------------------------------------------------

Harvard Business Review, wrzesień-październik 1999 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200