Przegląd nowości Windows Server 2012

Pliki obrazów dysków (VHD) mogą być przechowywane na serwerach SMB, w sieci SAN albo na lokalnych dyskach dołączonych do serwera. Kolekcja wirtualnych desktopów może być zorganizowana tak, by najrzadziej używane przechowywać na najtańszych dyskach, a najczęściej używane pliki VHD - na najszybszych, choć najdroższych.

Obecnie VDI pracuje dobrze także w konfiguracjach klastrowych active-active oraz active-passive.

Dyski VHD z profilami użytkowników

Windows Server 2012 kreuje pliki wirtualnych obrazów dysków twardych VHD, które przechowują informację personalizowaną dla każdego użytkownika. Gdy użytkownik loguje się do desktopu z puli, system przesyła ten plik w strumieniu, by stworzyć personalizowaną sesję dla użytkownika. Taki plik zawiera wszelkie informacje wytworzone przez użytkownika, zatem po ponownym zalogowaniu do sesji wszystkie spersonalizowane ustawienia oraz pliki zostaną automatycznie przywrócone. Dodatkowo w ten sposób można będzie utrzymywać pojedynczy obraz, który podlega aktualizacji i innym zabiegom konserwacyjnym, a użytkownicy nadal korzystają ze spersonalizowanych sesji.

Urządzenia USB w sesji zdalnego pulpitu

Obsługa urządzeń podłączanych przez USB od dawna była problemem w sesjach terminalowych Windows. Obecnie obsługa przekazywania połączeń w sesji RDP została usprawniona, a zatem każde urządzenie, które działa lokalnie na kliencie, może być wykorzystane w sesji terminalowej.

Usprawnienie to jest istotne w przypadku przedsiębiorstw, które wykorzystują sprzęt podłączany lokalnie, taki jak czytniki kart chipowych, kamery lub inne narzędzia. W sesji RDP będą działać tak samo jak lokalnie, pod warunkiem zainstalowania sterowników Windows w lokalnej maszynie.

Równy podział zasobów

Jedną z bolączek VDI był brak zarządzania zużyciem zasobów, takich jak moc obliczeniowa, pamięć, przestrzeń dyskowa czy pasmo sieciowe. Obecnie wprowadzono technologię, która ograniczy zjawisko nadmiernego zużycia zasobów przez pojedynczą sesję użytkownika. Administrator może na przykład nałożyć ograniczenia na całą pulę zasobów, która to pula zostanie równo rozdysponowana między użytkowników.


TOP 200