Przede wszystkim chmura i systemy autonomiczne

Materiał promocyjny O wizji przyszłości rozwoju technologii IT, najbliższych planach firmy oraz sytuacji na polskim rynku mówi Piotr Witczyński, p.o. dyrektora generalnego Oracle Polska, szef Działu Konsultingu Oracle w Europie Środkowej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

Jaka jest wizja Oracle dotycząca kierunków rozwoju nowych technologii IT?

Odwołam się do Marka Hurda, prezesa Oracle, który już w 2015 r. zaprezentował przewidywania na ten temat, potwierdzone w ostatnich latach przez duże firmy analityczne, takie jak Gartner. Przede wszystkim sądzimy, że do 2025 r. 80% wszystkich systemów i aplikacji wykorzystywanych w firmach będzie działało w chmurze. Nastąpi koncentracja rynku SaaS, co sprawi, że kilku dominujących dostawców usług chmurowych (Oracle, Microsoft, Salesforce) będzie miało udział rynkowy na poziomie 70–80%. Ponadto liczba prywatnych centrów obliczeniowych wykorzystywanych przez firmy spadnie o 80%.

Jeśli chodzi o koszty związane z IT, to 80% budżetów będzie przeznaczonych na rozwój i innowacje, tylko 20% na utrzymanie systemów. Jak prognozuje Gartner, w 2025 r. 80% wszystkich danych należących do firm będzie przechowywanych w chmurze. Oprócz tego praktycznie 100% zadań związanych z rozwojem i testami aplikacji będzie realizowanych w środowisku chmurowym. W tym ostatnim przypadku już dziś widać szybką popularyzację takich zastosowań.

Jak przewidywał już w 2015 r. Mark Hurd, chmury będą najbardziej bezpiecznym miejscem do przechowywania firmowych danych. W 2020 r. 50% danych należących do firm i instytucji podlegających rygorystycznym regulacjom prawnym dotyczącym bezpieczeństwa informacji trafi do systemów chmurowych, a ponad 50% danych korporacyjnych będzie przechowywanych w systemach wykorzystujących autonomiczne mechanizmy zarządzania. Nastąpi też popularyzacja mechanizmów sztucznej inteligencji i już w 2020 r. 90% nowych aplikacji pojawiających się na rynku będzie korzystało z AI.

W skrócie, najważniejsze kierunki rozwoju technologii IT wg Oracle to popularyzacja usług świadczonych w chmurze oraz systemów działających autonomicznie, które do efektywnego działania muszą wykorzystywać mechanizmy sztucznej inteligencji. Tego typu prognozy wpływają na inwestycje Oracle w rozwój usług i oprogramowania, czego przykładem jest system Oracle Autonomous Database.

Jakie są główne innowacyjne technologie i rozwiązania w Oracle Autonomous Database?

W systemie zostały wykorzystane mechanizmy sztucznej inteligencji, co umożliwiło stworzenie oprogramowania mającego trzy podstawowe innowacyjne cechy: self-driving, self-securing i self-repairing. Oznacza to, że hurtownie i bazy danych Oracle Autonomous Cloud działają autonomicznie, ich wdrożenie jest szybkie i proste, a zarządzanie nimi łatwe. Dzięki zastosowaniu mechanizmów AI możliwe jest automatyczne uruchomienie hurtowni lub bazy danych i automatyczne strojenie systemu. Oprogramowanie jest wyposażone w algorytmy wykrywające anomalie i automatycznie podejmujące działania zaradcze, a także mechanizmy natychmiastowej instalacji poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz szyfrowania danych.

Jaka jest sytuacja na polskim rynku i jakie są plany Oracle?

Polski rynek jest dość konserwatywny. Widzimy duży popyt na oprogramowanie przeznaczone do instalacji on premise i szybki wzrost popularności naszych aplikacji oferowanych jako usługa chmurowa. Oracle ma też w ofercie tzw. maszyny cloudowe, czyli sprzęt i oprogramowanie zarządzane przez Oracle identycznie jak chmura publiczna, które firma może zainstalować we własnym centrum danych. Jeśli chodzi o Oracle Autonomous Database, to na masowe zastosowania trzeba będzie trochę poczekać, ale warto przypomnieć, że po wprowadzeniu tego rozwiązania na rynek jednym z pierwszych klientów była polska firma!

Oprócz tego Oracle szczególny nacisk kładzie na rozwój systemów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję i wielowarstwowe architektury do zwiększenia bezpieczeństwa. Jedną z najważniejszych idei w tym zakresie jest zaprezentowana w ub. r. przez Larry’ego Ellisona chmura drugiej generacji, zaprojektowana dla przedsiębiorstw, bardziej zaawansowana technologicznie niż jakakolwiek inna chmura dostępna na rynku. Oracle Gen 2 Cloud to system zapewniający izolację warstwy kontrolnej chmury od danych i aplikacji użytkownika, co znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa systemu chmurowego i powinno rozwiać obawy osób mających wątpliwości, czy ich dane będą w chmurze bezpieczne. Wkrótce taka infrastruktura zostanie wdrożona we wszystkich naszych centrach danych.

Przede wszystkim chmura i systemy autonomiczne