Przed chmurą nie ma ucieczki

Materiał promocyjny Coraz większa część usług jest przenoszona bezpośrednio do chmury. Dlatego największym wyzwaniem jest dziś odnalezienie się na rynku cloud oraz utrzymanie na nim, a tym samym dostosowanie swojej oferty do popytu na chmurę – mówi Grzegorz Gołda, dyrektor ds. sprzedaży w Cloudware Polska, firmie świadczącej usługi integracji IT.

Które ze świadczonych przez Cloudware usług miały w 2018 r. największy udział w przychodach firmy i z jakimi składnikami oferty wiążą państwo największe nadzieje na ten rok?

W 2018 r. znaczący udział w przychodach firmy miała oczywiście sprzedaż rozwiązań hardware’owych. Zauważyliśmy także duży wzrost w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo (IDM, QRadar, Resillient), monitorowanie i Control Desk. Zeszły rok, podobnie jak obecny, nastawiony jest na promowanie działań z zakresu bezpieczeństwa. Istotny wpływ na to mają zmieniające się przepisy, chociażby wszelkie aktualizacje związane z RODO. Stawiając na promowanie i sprzedaż rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to dobry kierunek w ramach działań sprzedażowych na 2019 r.

Jak zmieniała się struktura przychodów Cloudware w ciągu ostatnich pięciu lat?

Ostatnie pięć lat było dla nas bardzo dynamiczne i pełne wielu wyzwań, w tym związanych bezpośrednio ze sprzedażą. Swoją ofertę zawsze dostosowywaliśmy do potrzeb klientów oraz zmieniającego się rynku. Obecnie kładziemy nacisk na zwiększenie przychodów związanych z utrzymywaniem systemów i outsourcingiem usług. Należy przy tym podkreślić, że body leasing z roku na rok ma coraz większy udział w przychodach Cloudware, co pokazuje, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ciągle wzrasta.

Gdyby mieli Państwo zdefiniować największe wyzwania stojące przed spółką świadczącą usługi integracji IT, byłyby to…

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, dlatego że każda spółka świadcząca usługi integracji IT wyznacza sobie inne cele, a co za tym idzie, inne wyzwania. W naszej ocenie największym obecnie wyzwaniem jest znalezienie swojego miejsca w świecie chmury. Widząc, że coraz większa część usług jest bezpośrednio do niej przenoszona, i to właśnie usługi chmurowe będą się coraz mocniej rozwijać, uważamy, że odnalezienie się na tym rynku oraz utrzymanie na nim, a tym samym dostosowanie swojej oferty, będzie mieć bardzo duże znaczenie.

Patrząc na klientów Państwa rozwiązań, na jakie produkty i usługi jest największy popyt, jeżeli wziąć pod uwagę poszczególne sektory, np. energetykę, telekomunikację, sektor publiczny?

Klienci korzystający z naszych rozwiązań reprezentują różne, często odmienne branże. W związku z tym także ich zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju rozwiązania z zakresu IT jest w sposób bezpośredni związane z obszarem ich działania. Oczywiście, można szukać wspólnych mianowników i te na pewno się znajdą. Największy popyt zauważamy obecnie w zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa. Niemniej równie dużym zainteresowaniem cieszą się produkty i usługi związane z IDM, hurtowniami baz danych oraz ich zabezpieczaniem. Cieszymy się także bardzo dużym zainteresowaniem w zakresie technologii blockchain. Otrzymujemy coraz więcej zapytań dotyczących rozwiązań opartych na łańcuchu bloków.

Przed chmurą nie ma ucieczki

Czy body leasing i outsourcing kadry IT są opłacalne tak jak jeszcze kilka lat temu? Przybyło konkurencji, a marże spadły…

Dostrzegamy wzmożoną konkurencję na rynku, ale zawsze stawialiśmy na jakość naszych kandydatów, a nie na liczbę wysłanych CV do klienta. W Cloudware dokładnie weryfikujemy wymagane kompetencje i to stanowi często o naszej przewadze. Jesteśmy firmą informatyczną, w związku z czym nasze zasięgi do specjalistów na rynku są większe. Tym samym możemy zaoferować kandydatom coś więcej, np. po zakończonym projekcie u klienta przejmujemy te osoby do nas. W naszej ocenie body leasing w dalszym ciągu jest opłacalny dla naszych klientów, gdyż to po naszej stronie jest zarówno zapewnienie zasobów, jak i zapewnienie ciągłości pracy (backup za pracownika), a także wszelkie koszty związane z zatrudnieniem. Popyt na pracowników IT cały czas rośnie, a rozwój technologiczny staje się coraz trudniejszy w realizacji, dlatego body leasing to oszczędność finansów, czasu i zasobów.

No właśnie, popyt na pracowników IT stale rośnie, a od lat słyszymy o statystykach wskazujących na niedobory profesjonalistów IT, nie tylko zresztą w Polsce. Czy outsourcing IT jest w stanie na dłuższą metę zaspokoić rynkowe potrzeby?

Należy pamiętać, że outsourcing IT pochodzi również z tego rynku. Jako firma specjalizująca się w tym obszarze możemy zapewnić optymalizację zasobów. Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, jak doradzić klientom, jakich zasobów potrzebują. Potrafimy pomóc w doborze odpowiednich rozwiązań. Innymi słowy, patrzymy i traktujemy outsourcing szeroko, nie tylko jako leasing pracowniczy. Jako integrator zapewniamy zespół specjalistów, wykonujemy analizę, projektujemy architekturę i implementujemy system potrzebny klientowi.

Jakie projekty i badania prowadzą Państwo w ramach wewnętrznego laboratorium Cloudlab? Jak zmieniały się nakłady na R&D w Cloudware w ostatnim czasie?

W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele nowości, które prędzej czy później wejdą do codziennego użytku, a tym samym do biznesu. W Cloudware kładziemy nacisk na te rozwią-zania i technologie, które mają wesprzeć nie tylko samo środowisko IT, ale także usprawnić pracę całego biznesu. W związku z tym prowadzimy badania na temat użycia technologii sztucznej inteligencji do zarządzania miastem, ruchem drogowym i jakością powietrza. Drugim obszarem, w którym prowadzimy badania, jest wykorzystanie technologii blockchain dla zastosowań w przemyśle oraz branży ubezpieczeniowej. Są to jedne z ważniejszych obszarów, na których chcielibyśmy skupić się w bieżącym i przyszłym roku.

W naszej rozmowie wraca temat technologii blockchain. W czym tkwi biznesowa atrakcyjność łańcucha bloków?

Bierzmy pod uwagę, że technologia blockchain jest na rynku nowym rozwiązaniem, które stale się rozwija. Pierwotnie technologia ta kojarzona była z kryptowalutami, głównie za sprawą bitcoina. Sam blockchain ma zdecydowanie więcej zastosowań. Sposobów na wykorzystanie tej technologii w praktyce jest tyle, ile wymyślimy. Potencjał blockchaina jest trudny do przecenienia i nie należy wiązać go wyłącznie z kryptowalutami. Technologia łańcucha bloków stawia na przejrzystość i pełny brak anonimowości, w związku z czym może być wykorzystywana w biznesie, usprawniając tym samym wiele procesów w ramach danej organizacji. Technologia ta jest prosta do implementacji i nie wymaga inwestowania dodatkowych, dużych kosztów w zaplecze techniczne po stronie klienta.

Co więcej, jest to w pełni przejrzyste od strony technologicznej rozwiązanie, sprawdzone w zastosowaniach biznesowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Coraz większe instytucje sięgają po blockchaina, chociażby w zakresie działań związanych z obiegiem dokumentów, logistyką czy nawet weryfikacją autentyczności swoich produktów. Sama technologia została stworzona z myślą o bezpieczeństwie i niezmienności danych, co, jak wiadomo, jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań nie tylko dla branży IT.

Przed chmurą nie ma ucieczki
Przed chmurą nie ma ucieczki