Przeciw szkodliwym treściom

W oparciu o propozycję Komisji Europejskiej, parlament i rada Europy zatwierdziły przedłużenie o dwa lata projektu "Plan działania na rzecz bezpieczniejszego Internetu", którego celem jest zablokowanie szkodliwych i nielegalnych treści w Internecie i innych platformach, jak w telefonii komórkowej.

Za szkodliwe i nielegalne poczytywane są głównie treści pornograficzne i rasistowskie, monitorowane są ponadto miejsca (chaty i fora), gdzie szczególnie dzieci narażone są na kontakt z nimi. W celu zapewnienia rodzicom i dzieciom lepszych narzędzi do ochrony przed tego typu treściami projekt wspiera tworzenie europejskiej sieci gorących linii, gdzie odbierane mogą być zawiadomienia użytkowników o szkodliwych i niebezpiecznych treściach, centrów informacji o zagrożeniach towarzyszących korzystaniu z Internetu, budowę systemów filtrowania dostępu do określonych treści i ich klasyfikacji. Rozszerzenie projektu posłużyć ma także wzmocnieniu wymiany informacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami działającymi w poszczególnych krajach, lepszą koordynację ich działań. Dyskusja i wymiana poglądów dokonuje się już zresztą m.in. za pośrednictwem Forum Bezpieczniejszego Internetu nahttp://www.saferinternet.org .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200