Przechodzimy na własne

Po rozwiązaniu umowy z Baanem, grecki Singular postanowił rozpocząć sprzedaż własnych aplikacji.

Po rozwiązaniu umowy z Baanem, grecki Singular postanowił rozpocząć sprzedaż własnych aplikacji.

Baan Polska pod koniec grudnia 2001 r. wypowiedział częściowo Singular Polska umowę o współpracy. Firma ta nie będzie już dystrybutorem rozwiązań Baana. Dotyczy to wszystkich oddziałów firmy. W roku 1999 Singular przejął przedstawicielstwa Baana w Grecji, Czechach, Polsce i na Węgrzech.

Zły moment

Zdaniem Michaela Kefalopoulosa, dyrektora generalnego Singular Internatio- nal, inwestycja ta - zwłaszcza przejęcie oddziału w Polsce - została dokonana w złym momencie. "Na problemy finansowe Baana i wycofanie tej firmy z tego regionu Europy nałożyła się pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce. To było powodem, że przez ostatnie dwa lata nasz polski oddział przynosił straty" - mówi Michael Kefalopoulos.

Sytuacja ta wymusiła przeprowadzenie znaczących zmian w Singular Polska. Po rozwiązaniu umowy z Baanem, firma ograniczyła zatrudnienie z 20 do 5 osób. Zwolnienia objęły przede wszystkim konsultantów, którzy zajmowali się wdrożeniami systemu Baana. Zmieniło się także kierownictwo Singular Polska. Polskim oddziałem nie kieruje już George Thiopoulos. Obecnie dyrektorem operacyjnym jest Piotr Bieńczyk. Wsparcie dotychczasowych klientów korzystających z rozwiązań Baana przejął Baan Eastern European Localization Center (BEELC) w Krakowie. Singular Polska nie prowadził ostatnio żadnych nowych projektów wdrożeniowych, stąd decyzja o natychmiastowym rozwiązaniu zespołu konsultantów Baana.

Singular, będąc nadal właścicielem 85% udziałów w BEELC, będzie odpowiedzialny za lokalizację produktów Baana. Centrum ma również oferować wsparcie techniczne i szkolenia dla polskich klientów. Firma lokalizuje pakiety Baana dla większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. "Nie zamierzamy pozbywać się naszych udziałów. Zarówno my, jak i Baan jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy" - podkreśla Michael Kefalopoulos.

BEELC ma dwa oddziały w Atenach i Krakowie. Tym drugim kieruje Przemysław Domański. W ciągu kilku tygodni zostaną one wydzielone w niezależną spółkę, obecnie podlegają bezpośrednio Singularowi. Obroty Singular Polska w 2001 r. wyniosły 1,8 mln USD (7,4 mln zł), z czego 60-70% stanowiła sprzedaż BEELC.

Nowa oferta

Singular Polska zamierza rozpocząć sprzedaż własnych produktów. Początkowo firma będzie oferować system SRS (Singular Retail System) przeznaczony dla firm handlowo-usługowych. Pierwszymi klientami mają być greckie spółki działające w Polsce. W związku z tym firma planuje zatrudnić w polskim biurze 5-7 handlowców i wdrożeniowców. Przedstawiciele Singulara prowadzą też rozmowy z brytyjską firmą Coda dotyczące wejścia z jej rozwiązaniami na polski rynek.


TOP 200