Przebadano strategie mobilne w polskich firmach

Na zlecenie firmy Citrix, PMR Research sprawdziło, jak wyglądają strategie mobilne wdrożone w dużych i średnich polskich firmach. Badanie przeprowadzono na próbie 300 respondentów reprezentujących różne branże.

Przebadano strategie mobilne w polskich firmach

Rozwiązania mobilne - przeszkody

Z badania dowiadujemy się między innymi, co jest największym priorytetem przy opracowywaniu strategii mobilnych w dużych i średnich firmach. Polscy respondenci wskazywali następujące priorytetowe obszary leżące w kręgu ich zainteresowań:

 • Lepsze bezpieczeństwo poprzez usprawnienie wdrażania aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego oraz potrzebnych „łatek” – 52 % ankietowanych
 • Poprawę wydajności i dostępności sieci – 47 % ankietowanych
 • Zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego dla urządzeń mobilnych – 40 % ankietowanych
 • Wzrost zastosowania rozwiązań do udostępniania plików oraz do współpracy – 35 % ankietowanych
 • Utworzenie polityki firmy dotyczącej pracy zdalnej / elastycznego czasu pracy – 30 % ankietowanych
 • Stworzenie polityki dotyczącej własności urządzeń/ odpowiedzialności za nie – 29 % ankietowanych
 • Rozwój i wzrost wykorzystania aplikacji mobilnych – 28 % ankietowanych
 • Większe zastosowanie technologii do zarządzania aplikacjami mobilnymi (rozwiązania MAM) – 25 % ankietowanych, oraz urządzeniami mobilnymi (rozwiązania MDM) – 22% ankietowanych

Określenie tych priorytetów i osiągnięcie wskazanych celów ma oczywiście przynieść firmom i pracownikom konkretne korzyści. Rodzimi respondenci wskazują wśród nich:

 • Większą elastyczność pracy - 80% ankietowanych
 • Większą produktywność - 55% ankietowanych
 • Możliwość spędzania większej ilości czasu z klientami i szybsze reagowanie na ich potrzeby - 50% ankietowanych
 • Większą satysfakcję zawodową - 44% ankietowanych
 • Brak konieczności pracy w określonych godzinach - 40% ankietowanych

Badania zostały podsumowane wnioskiem, iż rodzime firmy – choć zmagają się z innymi priorytetami – zdają sobie sprawę z istoty mobilności i wiedzą, że staje się ona nie tylko coraz bardziej ważna dla organizacji, ale i dla pracowników, którym nie tylko pozwala ona zwiększać produktywność, ale i satysfakcję czerpaną z pracy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji BYOD II - Enterprise Mobility Summit, która odbędzie się 5 grudnia w Warszawie. Więcej informacji na jej temat znaleźć można po kliknięciu w grafikę.

Przebadano strategie mobilne w polskich firmach

BYOD Banner


TOP 200