Prymusi nie tracą czasu

Dobrze wyszkolone zespoły informatyków skupiają się na czynnościach, które pomagają organizacji lepiej zarządzać ryzykiem informatycznym i podnoszą rentowność.

Badanie przeprowadzone przez IDC na zlecenie Symanteca objęło ponad 200 zespołów informatycznych, składających się z dwóch lub trzech pracowników. Wykazano, że dobrze wyszkoleni informatycy lepiej wykorzystują najważniejsze funkcje systemów. Więcej czasu spędzają na czynnościach przekładających się bezpośrednio na zyski, takich jak zarządzanie operacjami oraz ich udoskonalanie; a mniej na zadaniach nie przynoszących korzyści, takich jak wdrażanie rozwiązań lub zażegnywanie problemów.

Najskuteczniejszym grupom obsługa i udoskonalanie systemów zajmowały przeciętnie 78,9 godziny miesięcznie, podczas gdy mało wydajnym zespołom tylko 62,8 godziny. Ponadto wydajne działy spędzały tylko ok. 49,2 godziny miesięcznie na wdrażaniu rozwiązań i 62,9 godziny na likwidacji problemów z narzędziami lub procesami. Gorzej wyszkoleni pracownicy spędzali miesięcznie średnio 54,7 godzin na wdrażaniu produktów i 73,5 godziny na naprawie zepsutych narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów z procesami. Te różnice mogą przekładać się według autorów badania na 10-proc. wzrost produktywności i wzrost rentowności rzędu 2000 godzin pracy lub 70 000 USD rocznie.

Szkolenia mają także pozytywny wpływ na ograniczenie zagrożeń związanych z wymogami prawnymi oraz ograniczenie występowania innych czynników ryzyka informatycznego. Badanie objęło pięć obszarów funkcjonalnych: tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie, zabezpieczanie urządzeń końcowych, zapewnienie dostępności, archiwizacja i wyszukiwanie informacji oraz zarządzanie klientami.

Okazało się, że częstotliwość prawidłowego tworzenia kopii zapasowych w przypadku dobrze wykwalifikowanych działów informatycznych była o prawie 60% większa. Przeszkolony personel informatyczny był też w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym konfiguracji oprogramowania serwerów produkcyjnych ponad dwa razy częściej. Najsprawniejsze zespoły informatyków za najpewniejsze i najbardziej przydatne źródło wiedzy uznały szkolenia zawodowe uzupełnione kwerendą w Internecie, w tym bibliotekach informacyjnych. Dobrze przeszkoleni członkowie zespołów informatycznych lepiej radzą sobie także z przewidywaniem awarii, podejmowaniem działań zapobiegawczych oraz pracami projektowymi związanymi z udoskonaleniami operacyjnymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200