Prowadzenie mailingu

ListCaster obsługuje listy dyskusyjne pod systemami MS Windows.

ListCaster obsługuje listy dyskusyjne pod systemami MS Windows.

Internetowe listy dyskusyjne, pozwalające na wymianę opinii większej grupy osób, funkcjonowały od wczesnych lat istnienia sieci globalnej i zapewne przyczyniły się do jej gwałtowej ekspansji. Dzisiaj listy dyskusyjne zyskały jeszcze jedno przeznaczenie - są środkiem do prowadzenia w Internecie marketingu bezpośredniego.

Do tej pory większość internetowych list dyskusyjnych prowadzono na systemach uniksowych (w tym środowisku działają chociażby słynne programy listserv czy listproc). Administrowanie nimi wymagało dysponowania sporą wiedzą techniczą o konfiguracji programów w środowisku Unix. Pojawiły się już jednak rozwiązania pozwalające na prowadzenie listy dyskusyjnej w systemie MS Windows. Program Web Essentials ListCaster firmy Mustang bardzo dobrze wykorzystuje graficzny interfejs tego środowiska do izolowania administratora listy od szczegółów technicznych konfiguracji.

Szybkie przygotowanie

Instalacja programu jest bardzo szybka i przygotowanie go do pracy zajmuje kilka minut (inaczej niż w przypadku rozwiązań uniksowych, gdzie trzeba mozolnie konfigurować tryby dostępu, skrypty czy aliasy pocztowe).

Program nie nakłada ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę definiowanych list czy odbiorców znajdujących się na nich. Wszystkie informacje o prenumeratorach i wysyłane listy są przechowywane w bazodanowych tabelach. Tworzeniem nowej listy może zająć się zawarty w programie kreator, w którym trzeba głównie wskazywać odpowiednie pola wyboru. Dla każdej listy można osobno określić komunikat powitalny i ewentualną stopkę dołączaną do każdego z listów. Dołączone szablony pozwalają na zdefiniowanie odpowiedzi serwera na różne standardowe komunikaty wysłane przez subskrybentów. Można też dodawać do nich makra, które pozwalają np. na umieszczanie w listach dynamicznie tworzonej zawartości, pochodzącej chociażby z baz danych prenumeratorów. List Caster zawiera też opcję importu zewnętrznych zbiorów adresów pocztowych.

W bazie danych, towarzyszącej programowi, gromadzone są informacje o zachowaniu subskrybentów, w tym o dacie i wielkości wysyłanych listów. Można te dane potem pobierać z bazy za pomocą innych narzędzi, takich jak MS Access. W programie nie ma możliwości przeszukiwania archiwum listów po słowach kluczowych.

Praktyczne działanie

Po skonfigurowaniu programu, konieczna interwencja admnistratora jest ograni-czona. Użytkownicy mogą sami zapisywać i wypisywać się z listy, zmieniać opcje admnistracyjne dotyczące ich osoby. Ponadto serwer może skanować wszystkie przychodzące listy, tak aby wychwytywać konfiguracyjne mylnie wysłane na listę, zamiast do serwera (zjawisko to jest dokuczliwie w przypadku popularnych internetowych list dyskusyjnych).

Administrator ma pełną władzę nad obsługą danego użytkownika. Do konfiguracji programu może mieć także zdalny dostęp poprzez przeglądarkę WWW (wtedy trzeba jednak zainstalować program razem z Internet Information Server, by dysponować obsługą opcji Active Server Pages). Niestety, nie można dokonywać zmian w konfiguracji za pomocą poczty elektronicznej.

Program ListCaster zawiera wbudowany serwer pocztowy SMTP/POP3. Brakuje mu, niestety, kilku ważnych narzędzi, takich jak możliwości eliminiowania przesyłek, które wyglądają na reklamy.

<hr size=1 noshade>Web Essentials ListCaster 2.0 (beta) Mustang Software Inc.

http://www.mustang.com

Cena: 499 USD

Obsługiwane platformy: Windows NT 4.0, Windows 95

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200