Promocja polskiego IT za granicą

Polskie firmy teleinformatyczne, które chciałyby wejść na rynki zagraniczne, mogą liczyć na pomoc Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, które wspierają przedsiębiorców przy kontaktach z władzą, izbami gospodarczymi i przedsiębiorcami w różnych krajach.

WIĘCEJ W RAPORCIE COMPUTERWORLD TOP200

Rośnie zainteresowanie polskich przedsiębiorców zewnętrznymi rynkami. Badania pokazują jednak, że zainteresowane eksportem firmy potrzebują wsparcia w analizie rynku, na którym chcą zaistnieć oraz otoczenia biznesowego i prawnego danego kraju, a także wsparcia w wyszukaniu partnerów biznesowych oraz nawiązywaniu z nimi kontaktów. Oczekują także pomocy w pozyskiwaniu środków na rozwój i badania, tworzenie inkubatorów czy oddziałów za granicą. W wielu z tych obszarach pomóc im mogą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji.

WPHI stworzone, aby pomagać

Jednostki te są zagranicznymi placówkami Ministra Gospodarki, działającymi w ramach polskich ambasad i konsulatów. Prawie 50 takich placówek funkcjonuje na różnych kontynentach. Zostały one stworzone, aby wspierać polskie firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - które chcą nawiązać kontakty biznesowe z zagranicznymi firmami. Pomagają też firmom zagranicznym, zainteresowanym importem polskich towarów i usług oraz inwestycjami w Polsce. Ściśle współpracują one z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizacją Turystyczną, a także organizacjami samorządu gospodarczego.

WPHI pomagają w promocji produktów i usług firmom działającym w różnych branżach, w tym teleinformatycznej. W krajach, w których jest potencjał dla polskich przedsiębiorców, wspierają one firmy m.in. w organizacji stoisk wystawienniczych podczas targów branżowych, przekazują kontakty do wydawnictw i dziennikarzy branżowych oraz organizacji branżowych, skupiających przedsiębiorców z sektora IT. Wspierają także przedsiębiorców w obsłudze misji gospodarczych, pokazują specyfikę danego kraju, przekazują na bieżąco szczegółowe dane ekonomiczne dotyczące branży ICT, tworzą szczegółowe analizy i raporty dotyczące rynku i potencjału współpracy.

Misje, targi, seminaria

WPHI zajmują się też zbieraniem zapytań eksportowych, ich weryfikacją i udostępnianiem za pomocą Portalu Polskiego Eksportu. Tego typu bazy zapytań eksportowych są nowoczesną platformą nawiązywania kontaktów pomiędzy firmami z Polski i innych krajów. Kojarzy też partnerów w ramach tzw. matchmakingu, stwarzając możliwość wymiany informacji i znalezienia partnera biznesowego. W tym celu podtrzymuje i pielęgnuje dobre relacje z biznesem w danym kraju, zrzeszeniami przedsiębiorców, komisjami branżowymi, izbami handlowymi. Wspierają przyjeżdżające misje z kraju organizując spotkania z lokalnym biznesem i władzami.

Paszport do eksportu od PARP

Wsparciem dla firm, które są zainteresowane rynkami zagranicznymi zajmuje się też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzi ona konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw "Paszport do eksportu", dzięki którym przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie realizacji projektów, mających na celu "zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych". Dotacje unijne można przeznaczyć m.in. na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, poszukiwanie partnerów, doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

Misje gospodarcze najczęściej obejmują udział w targach, konferencjach tematycznych, spotkania matchmakingowe z firmami oraz wizyty studyjne w miejscowych instytucjach, przedsiębiorstwach, inkubatorach technologicznych czy firmach venture capital, zgodnie z profilem uczestników misji. Przykładowo WPHI w Madrycie planuje samodzielne zorganizowanie na jesieni tego roku seminarium branżowego, któremu towarzyszyć będą spotkania biznesowe B2B polskich i hiszpańskich przedsiębiorców oraz instytucji z branży IT/ICT. W tym wydarzeniu uczestniczyć będą największe hiszpańskie firmy IT oraz hiszpańskie organizacje branżowe wspierające współpracę międzynarodową sektora teleinformatycznego. Planowana jest też organizacja kilku misji gospodarczych, podczas których polscy przedsiębiorcy będą mieli szansę przedstawić swoje produkty i usługi hiszpańskim klientom.

Gdzie jest potencjał na eksport?

50

placówek Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji funkcjonuje w krajach rozrzuconych na różnych kontynentach - od Chin po Stany Zjednoczone. WPHI zajmują się m.in. zbieraniem zapytań eksportowych i udostępnianiem ich za pomocą Portalu Polskiego Eksportu.

Wśród ważnych kierunków dla polskich firm informatycznych wymienia się między innymi Hiszpanię. Hiszpański rynek IT jest rynkiem dużym, na którym działa ok. 33 tys. firm. Wartość hiszpańskiej branży IT/ICT w 2011 r. wyceniona została na ok. 85 mld euro. Wartość importu branży w 2011 r. wyniosła 18,6 mld euro. Natomiast wartość eksportu 5,7 mld euro. Na rynku hiszpańskim działa i dostarcza swoje usługi wiele międzynarodowych firm. Jest to szansa dla polskich przedsiębiorców, których produkty z powodzeniem mogą konkurować z towarami i usługami rodzimych i zagranicznych producentów, chociażby ze względu na niższe koszty wytworzenia i dobrą jakość.

"Polskie firmy z branży IT już odnoszą sukcesy na rynku hiszpańskim i z powodzeniem sprzedają tu swoje produkty i usługi. Są to głównie firmy świadczące usługi tworzenia oprogramowania, w tym dla zastosowań w telekomunikacji, nowych rozwiązań dla inwestorów giełdowych czy wdrożeń systemów SAP. Niektóre z nich zrzeszone są w Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej PHIG działającej w Polsce lub Hiszpańsko-Polskiej Izbie Handlowej w Hiszpanii. Są to organizacje biznesowe, z którymi współpracujemy i z którymi podejmujemy wiele inicjatyw w zakresie promocji polskiej gospodarki" - mówią przedstawiciele WPHI w Madrycie.

Kolejnym ważnym kierunkiem dla polskich firm IT są Chiny. Sektor ICT w Chińskiej Republice Ludowej jest jedną z siedmiu branż wskazanych w planie na lata 2011-2015, która otrzyma zwiększone wsparcie finansowe, polityczne i naukowo-badawcze. Jak stwierdził zarząd, w planie pięcioletnim ICT jest jednym z kluczowych elementów w procesie rozwoju i postępu technologicznego Chin. Funkcjonując na nowym rynku, chińskie podmioty chętnie korzystają z pomocy lokalnych podwykonawców z branży i wykorzystują kapitał ludzki krajów, w których rozwijają swoją działalność. Polska, ze swoją dobrze wykształconą kadrą, jest istotnym kierunkiem działań.

Przedstawiciele WPHI w Szanghaju zauważają, że obszarami potencjalnej współpracy polskich firm z sektora ICT z partnerami z Chin są m.in. produkcja szybkich i wydajnych procesorów do zastosowań przemysłowych, usługi outsourcingowe, współpraca w zakresie dostarczania internetu i telewizji kablowej, projektowanie gier, aplikacji i grafiki użytkowej, a także współpraca w zakresie badań i rozwoju.

Możliwości międzynarodowej współpracy

W Izraelu branża ICT stanowi ok. 17% ogólnego produktu całego sektora biznesowego i prawie 30% eksportu. Największych szans współpracy polskich firm ICT z izraelskimi firmami upatruje się we współpracy technologicznej oraz wspólnych projektach badawczo-rozwojowych. "Pierwszym krokiem do intensyfikacji współpracy jest uruchomiony w 2010 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz izraelską organizację Matimop, konkurs na polsko-izraelskie projekty badawczo-rozwojowe, kierowany do małych i średnich firm. Konkurs jest ogłaszany co roku przez te instytucje" - mówi Dominika Nowak z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Tel Awiwie. "Oczywiście zachęcamy polskie firmy również do sprzedaży własnych rozwiązań firmom izraelskim, które niejednokrotnie poszukują nowych rozwiązań, o czym świadczy zainteresowanie bezpośrednimi spotkaniami B2B w trakcie organizowanych przez nas misji gospodarczych" - dodaje.

Firmy zamierzające wejść na rynek izraelski powinny jednak możliwie precyzyjnie i konkretnie przedstawić swoją ofertę potencjalnemu kontrahentowi. Polskim firmom doradza "uzbrojenie się" w dużą dozę pewności siebie w kontaktach z miejscowymi parterami oraz umiejętność wskazania silnych stron proponowanych rozwiązań, przewagi nad innymi, dostępnymi na rynku, jak również korzyści wynikających z ich zakupu dla kontrahenta izraelskiego. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie bez wątpienia pomocna. "Z naszych doświadczeń wynika, że spotkania bezpośrednie dają o wiele większe szanse na nawiązanie współpracy niż kontakty zdalne" - konkluduje Dominika Nowak.

Rynki z dużym potencjałem

Hiszpania - Hiszpański rynek IT jest rynkiem dużym, na którym działa ok. 33 tys. firm. Wartość hiszpańskiej branży IT/ICT w 2011 r. wyceniona została na ok. 85 mld euro. Wartość importu branży w 2011 r. wyniosła 18,6 mld euro, a eksportu 5,7 mld euro.

Chiny - Sektor ICT w Chińskiej Republice Ludowej jest jedną z 7 branż wskazanych w nowym planie na lata 2011-2015, która otrzyma zwiększone wsparcie finansowe, polityczne i naukowo-badawcze. Chińskie podmioty chętnie korzystają z pomocy lokalnych podwykonawców z branży i wykorzystują kapitał ludzki krajów, w których rozwijają swoją działalność. Polska, z dobrze wykształconą kadrą, jest istotnym kierunkiem ich działań.

Izrael - W kraju tym branża ICT stanowi 17% produktu całego sektora biznesowego i prawie 30% eksportu. Największych szans upatruje się we współpracy technologicznej oraz wspólnych projektach badawczo-rozwojowych polskich i izraelskich firm ICT. Pierwszym krokiem do intensyfikacji współpracy jest uruchomiony w 2010 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz izraelską organizację Matimop, konkurs na polsko-izraelskie projekty badawczo-rozwojowe, kierowany do małych i średnich firm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200