Promieniowanie komórek pod kontrolą

Nokia, Motorola i Ericsson będą publikować informacje o wartości promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe. Decyzja trójki producentów zapadła prawie rok po tym jak firmy doszły do porozumienia w sprawie ustalenia standardowej metody pomiaru radiacji aparatów komórkowych.

Najwięksi na świecie producenci telefonów komórkowych, firmy Nokia, Motorola i Ericsson począwszy od końca tego roku będą zaopatrywać produkowane przez siebie aparaty w informację o poziomie promieniowania elektromagnetycznego wydzielanego przez te urządzenia w trakcie pracy. Firmy dostosowały sie tym samym do zaleceń Europejskiej Komisji ds. Standaryzacji Elektrotechnicznej (European Committee for Electrotechnical Standardization). Działania producentów zostały podjęte również wskutek głosów organizacji konsumenckich domagających się stwierdzenia czy częste używanie telefonu komórkowego może mieć szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Opinie tego typu były powielane przez specjalistów i lekarzy, którzy na szeroką skalę informowali społeczeństwo o szkodliwym wpływie fal emitowanych przez aparaty. Jak dotąd nie ma obiektywnych i zgodnych badań mogących jednoznacznie potwierdzić niekorzystny wpływ telefonów komórkowych na zdrowie człowieka.

Decyzja trójki producentów zapadła po około roku, kiedy to firmy doszły do porozumienia w sprawie ustalenia standardowej metody pomiaru radiacji telefonów komórkowych. (SAR - Specific Absorption RATE). Koncerny nie zamierzają jednak umieszczać tej informacji na opakowaniu urządzenia, jedynie w instrukcji obslugi aparatu. Dopuszczalna wielkość wskaźnika SAR, określającego wielkość promieniowania dla organizmu ludzkiego (wyrażonego w watach na kilogram), wynosi 2,0. Natomiast poziom promieniowania emitowanego przez większość telefonów komórkowych waha się w granicach 0,5 - 1,0.

Zobacz również:

  • Wyższy poziom ochrony danych przekłada się na przychody
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

W marcu br. liczba osób korzystających na świecie z telefonów komórkowych sięgnęła poziomu 770 mln. Nokia spodziewa się, że w pierwszym półroczu 2002 r. wartość ta przekroczy 1 mld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200