Prolin - robak zmieniający nazwy plików

Prolin jest robakiem internetowym rozsyłającym się przy użyciu poczty elektronicznej.

Ponadto robak zawiera procedurę polegającą na przenoszeniu plików typu zip, mp3 oraz jpg do katalogu głównego, zmieniając im rozszerzenia. Zwykle robak pojawia się w komputerze ofiary w postaci załącznika dla listu elektronicznego o następujących cechach:

<b>Temat:</b> <i>A great Shockwave flash movie</i>

<b>Treść:</b> <i>Check out this new flash movie that I downloaded just now ...

It's Great

Bye</i>

<b>Załącznik:</b> CREATIVE.EXE

W momencie uruchomienia przez użytkownika pliku załącznika robak rozsyła się do wszystkich adresatów w książce adresowej systemu Windows przy użyciu programu pocztowego Microsoft Outlook. Następnie robak tworzy dwie swoje kopie w następujących plikach:

C:\creative.exe

C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\StartUp\creative.exe

w wyniku czego robak uruchamiany jest przy każdym starcie systemu Windows.

Na koniec uruchamiana jest procedura polegająca na przenoszeniu wszystkich plików o rozszerzeniu zip, mp3 oraz jpg do katalogu głównego dysku c: oraz na dodaniu do rozszerzenia pliku następującego ciągu: <b>change atleast now to LINUX</b>. Dodatkowo robak tworzy plik c:\messageforu.txt zawierający następujący tekst:

<i>Hi, guess you have got the message. I have kept a list of files that I have infected under this. If you are smart enough just reverse back the process. i could have done far better damage, i could have even completely wiped your harddisk. Remember this is a warning & get it sound and clear... - The Penguin</i>

oraz poniżej dodaną listę oryginalnych ścieżek do plików ze zmienionymi rozszerzeniami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200