Prokom przejął ST Consulting

Prokom nabył od Tacoma Consulting łącznie 20 udziałów w Spółce ST Consulting za równowartość około 300 tys. zł. Nabyte udziały stanowią 100 proc. kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu ST Consulting.

ST Consulting funkcjonująca obecnie pod zmienioną nazwą na PVT Prokom przejmie docelowo całość przedsiębiorstwa informatycznego PVT, w której Prokom posiada obecnie 25 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.