Prokom obsłuży NIK

Prokom Software podpisał umowę z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK), w ramach której dostarczy sprzęt komputerowy, uzupełniające wyposażenie oraz będzie świadczył usługi instalacyjne. Wartość kontraktu jest szacowana na 1,5 mln zł.

Prokom Software podpisał umowę z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK), w ramach której dostarczy sprzęt komputerowy, uzupełniające wyposażenie oraz będzie świadczył usługi instalacyjne. Wartość kontraktu jest szacowana na 1,5 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 264. stacji roboczych Hewlett-Packard oraz rozbudowa i modernizacja urządzeń posiadanych już przez NIK.