Prokom negocjuje z PZU

Prokom Software i PZU do końca lipca mają zawrzeć nową umowę serwisową. Obecnie strony negocjują jej warunki. Prokom sprawuje opiekuję nad wdrożonym w PZU systemem ubezpieczeniowym INSURER, oprogramowaniem finansowo-księgowym FKX oraz infrastrukturą techniczną systemu (390 serwerów Unix, 390 lokalnych sieci).

Prokom Software podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA aneks do umowy z lutego 2000 r., przedłużający opiekę nad wdrożonym przez integratora Systemem Informatycznym PZU (SI PZU). Umowa obejmuje opiekę nad systemem ubezpieczeniowym INSURER, oprogramowaniem finansowo-księgowym FKX oraz infrastrukturą techniczną (390 serwerów Unix, 390 lokalnych sieci i 380 routerów). W PZU z systemu korzysta ok. 4 tys. użytkowników.

Dotychczas wsparcie techniczne dla PZU ze strony Prokomu świadczyło ok. 100 pracowników. Ich zadaniem, oprócz bieżącego serwisowania systemu, było dokonywanie modyfikacji rozwiązania na potrzeby zakładu ubezpieczeniowego.

Zobacz również:

Aneks przedłuża umowę do końca lipca br., kiedy to Prokom i PZU zamierzają zakończyć negocjowanie warunków nowej umowy dotyczącej opieki serwisowej.